NRK Meny
Normal

– Jeg vet ennå ikke hva jeg skal gå inn for

Styrelederen for Sørlandet sykehus har ennå ikke bestemt seg for hva hun mener er best for sykehusets framtiden. Torsdag må hun bestemme seg.

Camilla Dunsæd

På torsdag må styrelederen ved Sørlandet sykehus bestemme seg for hvordan hun mener fremtiden til sykehuset bør være.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg vet ikke hvilket forslag jeg vil gå for ennå. Derfor avventer jeg styrets diskusjon før jeg bestemmer meg, sier styreleder ved Sørlandet sykehus Camilla Dunsæd til NRK.no.

Sykehusets fremtid står på sakslisten når styret møtes torsdag. I forkant har tillitsvalgte bedt styret om å utsette vedtaket om det skal være ett hovedsykehus og to nærsykehus på Sørlandet i framtida.

Jan Roger Olsen

Ett hovedsykehus i Kristiansand og to nærsykehus i Arendal og Flekkefjord er den beste løsningen, mener direktør Jan Roger Olsen.

Foto: Svein Sundsdal

De tillitsvalgte mener beslutningsgrunnlaget er for tynt. Men styrelederen sier det ikke skal gjøres et slikt vedtak i møtet.

Ingenting å frykte

– Vi skal ikke avgjøre om det skal bli ett eller tre sykehus ettersom vi må vente på Stortingets vedtak i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan, sier Dunsæd.

Direktør Jan Roger Olsen er klar på at han ønsker seg ett hovedsykehus i Kristiansand og to nærsykehus i Arendal og Flekkefjord.

Dunsæd stiller seg spørrende til hva partene frykter.

– Kanskje de tror at styret skal komme med et endelig vedtak om sykehusets fremtid? Men det er ingen beslutning å utsette fordi vi kan ikke vedta noe ennå, sier hun.

Vil fatte et romslig vedtak

Om kort tid kommer den Nasjonale helse- og sykehusplanen som vil legge føringer for sykehusdriften i Norge.

– Prosjektrapporten anbefaler en variant av modell to, med Kristiansand som hovedsykehus i kombinasjon med to nærsykehus i Arendal og i Flekkefjord, understreker styrelederen.

– Derfor vil styret i denne omgang fatte et overordnet vedtak som er romslig nok til å ta inn de føringer som kommer i nasjonal helse- og sykehusplan. Endelig behandling av Utviklingsplan 2030 vil styrebehandles når Stortinget har vedtatt planen, sier Dunsæd.