Tingrettsdommer: – Jeg har ikke opplevd noe liknende i norske domstoler

Han sier trygdeskandalen har vært en tankevekker for domstolene i Norge og at det er all grunn til å beklage det som har skjedd.

Gisle A. Johnson

TANKEVEKKER: Tingrettsdommer og medlem i Dommernes mediegruppe Gisle A. Johnson, tror saken har gått hard innpå dommere.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Det er viktig at aktører, myndigheter og domstoler som har vært involvert i dette beklager på det dypeste overfor de berørte, sier tingrettsdommer i Kristiansand Gisle A. Johnson.

Han er med i Dommernes mediegruppe, som skal bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene. I denne saken gir han sine egne betraktninger om trygdeskandale-saken.

Til sammen kan 2400 saker være feilbehandlet fordi Nav har tolket regelverket feil. Minst 48 personer er dømt på feil grunnlag. 36 av disse har fått fengselsstraff.

– En tankevekker

Johnson tror det som har skjedd i domstolene, kan skyldes at opplysninger om hvordan regelverket tolkes og blir praktisert i Norge, har blitt lagt til grunn – uten nærmere sjekk om det er i samsvar med EØS-reglene.

Han sier saken har vært en tankevekker.

– Den har nok fått mange til å tenke over hvor viktig det er å være grundig og at ting må etterprøves, sier han.

Kari Eldbjørg Vindenes.

Kari Eldbjørg Vindenes fra Rogaland er en av dem som har blitt dømt feilaktig.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Kan ikke utelukke for dårlig kompetanse

Leder for Dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen, tror et komplekst og uvanlig kildebilde har en viss relevans.

– I tillegg til norsk lov har man en EØS-lovgivning, som ikke nødvendigvis fremgår av loven. Ting kan ha forsvunnet på den måten, men det blir spekulasjoner fra min side, sier han.

– Kan det ha noe å gjøre med at man har for dårlig kompetanse på EØS-lovgivningen?

– Det kan vi ikke utelukke, men jeg håper ikke det, sier Larssen.

Han synes det er positivt at saker der folk har blitt dømt på feil grunnlag kan bli gjenopptatt.

– Det faktum at det har skjedd uriktige domfellelser, er noe alle dommere beklager og tar på det største alvor. Domstolene tar sin del av ansvaret, sier han.

Wiggo Storhaug Larssen

Leder for Dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen, sier han ikke kan utelukke at kompetansen på EØS-lovgivningen har vært for dårlig.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Et tema i domstolene

Johnson i Dommernes mediegruppe sier at trygdeskandalen har blitt snakket om i domstolene landet over. Det synes han er naturlig.

– For dommere er det veldig trist å dømme noen som ikke skulle vært dømt. Dette er ganske unikt. Så langt jeg kan huske, har vi ikke opplevd noe liknende i norske domstoler.

– Hvordan kunne dette blitt fanget opp tidligere?

– Det er vanskelig å si akkurat nå. Dette er såpass nytt for oss i domstolene også, men det jobbes internt for å finne ut hvordan man kunne ha oppdaget det tidligere, sier han.

Johan F. Gjesdahl

Advokat Johan Fredrik Gjesdahl hadde en klient som var dødssyk da han fikk krav fra Nav om å tilbakebetale 465 000 han hadde fått i arbeidsavklaringspenger. Klienten døde før klagesaken var behandlet ferdig.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK