Hopp til innhold

– Jeg føler meg som kriminell når jeg setter opp teltet

Gründer og naturentusiast Lars Verket er kritisk til lokale forbud mot å sette opp telt i store friluftsområder. Nå tar han saken opp med nasjonale myndigheter.

lars verket - dagbok

Lars Verket kjemper for folks rett til å sette opp telt ute i naturen.

Foto: Trond-Ole Husebø / NRK

Friluftsloven og allemannsretten er viktige pilarer i det norske friluftslivet og sikrer allmennheten retten til ferdsel og opphold i naturen.

Lars Verket

Lars Verket elsker friluftsliv og mener teltforbud i store områder hele året ikke fremmer et godt friluftsliv.

Foto: Trond-Ole Husebø / NRK

Men lokale forskrifter og regler i kommunene er i ferd med å trumfe friluftsloven og telting holder på å bli en ekstremsport i dette landet, mener Lars Verket.

– Helt urimelig

Som et eksempel viser han til et politisk vedtak i Kristiansand i 2008.

Politikerne vedtok da nye adferdsregler for de mest brukte friluftsområdene.

Lars Verket mener vedtaket båndlegger nærmere 5 millioner kvadratmeter med teltforbud og han synes det er urimelig at det er helårig teltforbud i tre store friluftsområder rundt bykjernen.

Du blir jo ikke akkurat ønsket velkommen hvis du har lyst til å telte.

Friluftsentusiast Lars Verket

Naturentusiasten mener slike kommunale regler strider mot friluftslovens intensjon.

Han mener Miljøverndepartementets bestemmelser om lokale teltforbud og andre restriksjoner bare kan innføres på mindre og avgrensede områder og ikke er ment å skulle begrense bruken av store friluftsområder.

Kristiansand kommune mener derimot at adferdsreglene er gitt som en fullt ut lovlig forskrift.

– Fylkesmannen har stadfestet vedtaket og reglene gjelder for områdene som er angitt i den kunngjorte forskriften. Teltforbudet gjelder i områder hvor det er stor utfart hele året og det er vurdert som problematisk og uheldig med telting i disse områdene.

Det sier rådgiver Trond Johanson i parkvesenets administrasjon til NRK.

Vil avkriminalisere teltlivet

Odderøya Kristiansand

Odderøya ligger som en perle rett utenfor bykjernen i Kristiansand.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Båndlegging av store områder er uhensiktsmessig, spesielt hele året. Et teltforbud på deler av Odderøya fra juni til august på dagtid kan jeg ha forståelse for, men en båndlegging av hele øya hele året er et altfor stort grep, sier Verket til NRK.

Han mener oppholdsretten i friluftsloven er viktig for å gi naturopplevelser gjennom hele døgnet og hele året, og han tror det er viktig at både barn og voksne kan få oppleve det sporløse teltlivet i nærområdene.

– Reglene nå er utrolig rigide og det er så store områder det er snakk om. Dette handler jo om nærfriluftslivet og folkehelse, og det er ikke bra at nærfriluftslivet blir begrenset til å gå rundt med staver, sier han.

Nå håper han at Kristiansand vil revurdere forskriften fra 2008 og ikke gjøre teltlivet til en kriminell aktivitet.

Ny politisk runde

Ivar Bergundhaugen

Venstres gruppeleder Ivar Bergundhaugen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Venstre vil løfte denne saken frem til ny politisk debatt.

Det sier gruppeleder i Kristiansand Venstre Ivar Bergundhaugen.

– Vi kjenner synspunktene til Lars Verket og støtter han. Venstre er opptatt av koblingen mellom friluftsliv og folkehelse og ser viktigheten av å få folk ut i naturen og ikke begrense friluftslivet med forbud, sier Bergundhaugen.

Han sier Venstre vil ta adferdsreglene og teltforbudet opp til ny politisk behandling.