– Jeg er urolig for fremdriften

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, er bekymret for at E18- utbyggingen blir forsinket, siden prosjektledelsen trekker seg. Les mer.