Hopp til innhold

– Isoleres på Landviktun

Fylkeslegen i Aust-Agder skal nå vurdere forholdene rundt nok en funksjonshemmet pasient ved Landviktun i Grimstad. De pårørende til 23 år gamle Ib Emil, mener mannen blir isolert på grunn av dårlig bemanning.

Ib Emil Hasle

23 år gamle Ib Emil på Landviktun.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

NRK har tidligere fortalt historien om den psykisk utviklingshemmede kvinnen Fatima.

Kommunen fikk da kritikk for måten kvinnen ble behandlet på i forbindelse med sykdom.

Nå oppretter fylkeslegen tilsynssak for å gjennomgå en ny sak ved institusjonen.

– Isolerert på grunn av dårlig bemanning

Bodil Hasle

Moren til Ib Emil, Bodil Hasle.

Foto: Privat

Denne gangen er det forholdene rundt 23-år gamle Ib Emil Hasle som skal gjennomgås, etter at Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder har sendt saken til Fylkesmannen i Aust-Agder.

Moren til mannen, Bodil Hasle, sier at sønnen ikke får forsvarlig behandling med dagens bemanning på Landviktun.

Ib Emil sitter veldig mye isolert, og kan ofte ikke delta på bursdager og andre sosiale ting fordi det ikke er bemanning til å følge han, sier hun.

Hasle frykter at den funksjonshemmede mannen skal bli dårligere, blant annet fordi han får for dårlig stimulering.

– Når tilbudet på dagsenteret er over om ettermiddagen, sitter han ofte alene, uten noe tilbud om aktivisering, og det plager ham, sier Hasle.

Særlig helgene er tunge for mannen, mener hun.

Bodil har sendt flere søknader til kommunen om økt bemanning, uten å få skikkelig svar, i følge henne selv.

Tilsynsmyndighetene skal nå undersøke om kommunen har brutt loven i saksbehandlingen rundt de pårørende.

– Vil åpne tilsynssak

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen vil åpne tilsyn.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Pasient- og brukerombudet mener måten de pårørende har blitt behandlet på, blant annet gjennom søknadene, må undersøkes nærmere, og har derfor bedt fylkeslegen om å se på saken.

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen, bekrefter at de nå har saken, og at de vil avgjøre omfanget av et tilsyn i begynnelsen av neste uke.

– Det vil bli åpnet tilsyn i saken, men omfanget må vi vurdere nærmere, sier Syvertsen.

Vil undersøke saken

Grimstad kommune har etter hvert blitt vant med å svare på påstander fra pårørende ved Landviktun, og vil nå gjennomgå tilbudet Ib Emil får på institusjonen.

Ivar Lyngstad

Helsesjef i Grimstad, Ivar Lyngstad.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Etter vedtaket skal mannen ha et forvarlig tilbud, men vi vil selvsagt undersøke om dette fungerer i praksis, sier helsesjef i kommunen, Ivar Lyngstad.

Han sier han forstår at pårørende ønsker mer ressurser, men at det ikke alltid er realistisk, med knappe kommunale ressurser.

Til påstandene om at kommunen ikke svarer skikkelig på søknader og henvendelser fra de pårørende, sier Lyngstad at han ikke har grunn til å tro at kommunen har trått feil.

– Men det er vanskelig å garantere at alt har vært 100 prosent etter boka, sier helsesjefen, som håper en gjennomgang fra fylkesmannen vil belyse saken.