NRK Meny
Normal

– Ingen hadde på redningsvest

Mannskapet på redningsskøyta er kritisk til at ingen brukte redningsvest da en båt kantret utenfor Arendal i helgen og 22 personer havnet i sjøen.

Ingen personer ble alvorlig skadet da båten kantret cirka 100–150 meter fra land.

Alle som falt i sjøen ble reddet om bord i ferja Kolbjørn som var i nærheten.

Skipsfører på redningsskøyta "Inge Steensland", Knut-Even Rislaa, sier han ikke så noen som brukte redningsvest.

– Det var nok noen redningsvester om bord i båten, men det så ikke ut til at noen hadde på seg redningsvest, og da er man jo sånn sett like langt, sier Rislaa til NRK.

– Redningsvest er viktig

Skipsføreren på redningsskøyta mener det er viktig at man bruker redningsvest når man er på sjøen og at redningsvesten ikke ligger ubrukt i båten dersom uhellet er ute.

– Hva tenker du om at ingen av dem som falt i sjøen i denne båtulykken hadde på seg redningsvest?

– For at redningsvesten skal ha noen effekt, så må den være på. Så det er viktig å bruke redningsvest når man er på sjøen, sier Rislaa.

Redningsvest kan bli påbudt

Og bruk av redningsvest kan nå bli påbudt.

Flertallet av politikerne i Stortingets næringskomite har sluttet seg til forslaget om å påby bruk av redningsvest i fritidsbåter.

Redningsselskapet håper påbudet vil bli vedtatt innen få uker, og organisasjonen mener tvungen bruk av redningsvest i fritidsbåt er en god ide.

– Ja, det har vært ganske klart lenge at Redningsselskapet jobber for at det er en god løsning, og vi ønsker at et påbud om dette skal komme, sier Rislaa.

Båtfører siktet

Jens Martin Reiersølmoen

Etterforskningsleder Jens Martin Reiersølmoen sier båtføreren er siktet for uaktsom navigering.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Føreren av båten er siktet for uaktsom navigering etter forliset. Mannen var ikke beruset da ulykken skjedde.

– Vi vurderer nå hva vi skal gjøre videre i saken, sier etterforskningsleder i Arendals-politiet Jens Martin Reiersølmoen til NRK.

– Det er ikke påbudt å ha redningsvest på, men det skal være nok redningsvester om bord i båten til alle. Det er ikke sikkert det var, sier han.

– Et forurensningsproblem

Havnefogd i Arendal, Rune Hvass, sier han regner med at båten blir hevet og at dette er en sak mellom båtens eier og forsikringsselskapet.

Dersom båten ikke blir hevet kan det bli aktuelt å pålegge en heving av båten etter forurensningsloven eller havne- og farvannsloven.

Rune Hvass

Havnefogd Rune Hvass sier båteieren har et ansvar for å heve båten, og båteieren kan også bli pålagt å heve båten slik at den ikke blir liggende på sjøbunnen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Havnefogden sier at det ikke er ønskelig med båter som ligger nedsunket på sjøbunnen og at dette utgjør et forurensningsproblem.

– Først og fremst er vi glad for at alle ble reddet og at det ikke gikk menneskeliv tapt. Når båten er gått ned, så utgjør den umiddelbart et forurensningsproblem. Den har diesel om bord og den har olje om bord som gjør at denne båten bør heves, og det er selvfølgelig eiers ansvar, sier Hvass.

Han sier at båten også kan være til hinder for virksomheten i Arendal havn.

– På lengre sikt kan man se for seg at båten er til hinder for havnevirksomheten, og at den kanskje ligger på et sted hvor vi ønsker at båter kan slippe anker eller hvor kommunen i fremtiden ønsker å føre frem ledninger. Så det er ikke fritt frem bare å la båten bli liggende på sjøbunnen. Det er eiers ansvar å ordne opp. Og det vil vi følge opp, enten via forurensningsforskriftene eller via havne- og farvannsloven, sier Hvass.