– Ingen fare med gamle oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg som ikke lenger er i bruk utgjør ingen fare, mener Fiskeridirektoratet.

Oppdrettsanlegg langs sørlandskysten

Fiskeridirektoratet sier der sjekker anlegg som ligger passive jevnlig, men anser dem ikke som noe stort miljøproblem.

Foto: Privat

Det er 18 nedlagte oppdrettsanlegg langs kysten av Aust-Agder.Venstre-politiker i Arendal Cathrine Høyesen Hall mener fire forfalne anlegg i Arendal kan være en fare for miljøet og båttrafikken.

Cathrine Høyesen Hall

Cathrine Høyesen Hall ønsker tiltak rundt oppdrettsanleggene som ligger nedlagt langs sørlandskysten.

Foto: Erik Wiig Andersen/NRK Sørlandet

– Slik som anleggene nå ligger - uten drift på fem-seks år - så er de et miljøproblem. De bærer preg av at det ikke har vært aktivitet på lenge. Jeg vet at blant annet bøyer har løsnet. Det kan være en fare for båttrafikken, sier hun.

– Ingen fare

Men Fiskeridirektoratet har en annen oppfatning

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at de utgjør en fare, sier regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet region Sør.

Han sier de sjekker slike anlegg nærmere når de får tips fra folk.

– Og dersom de er til fare for ferdselen så kobler vi inn Kystverket som igjen vil foreta en vurdering av det, sier Ludvigsen.

– Det betyr at Fiskeridirektoratet fører alminnelig tilsyn av alle blåskjellanlegg. Og sørger for at eier av anlegget får pålegg om å rette avvik dersom slike avdekkes under tilsynet, legger han til.

– Hvor lenge kan et passivt oppdrettsanlegg være i sjøen før det utgjør fare for miljøet eller båttrafikk?

– Det vil bero på hvor værutsatt de er der de ligger og hvor godt forankret de er. Men anlegg skal ikke ligge passivt i lengre tid. Dersom de ikke røktes kan Fiskeridirektoratet inndra tillatelsen på grunn av passivitet, sier han.

Spleiselag

Ifølge Fiskeridirektoratet er det en utfordring med anlegg der eier for eksempel gikk konkurs - da må eventuell opprydning betales som et spleiselag med ulike offentlige instanser.

Regiondirektøren sier han forstår at folk kan føle at anlegg som ikke lenger er i bruk kan være til sjenanse eller til fare for båtfolket.

– Men der kommer vi altså på tilsyn og registrerer anleggets tilstand. Dersom vi er enige at det kan være en fare kobler vi inn kystverket, sier han.