– Ingen forskning viser at det er uheldig for barn å være hjemme

KrFs Irene Solli reagerer på det hun kaller Aps skrekkscenarier når det gjelder kontantstøtte. Hun mener familiene selv vet hva som er best for dem.

Irene Solli (KrF)

Irene Solli (KrF) mener at fortsatt kontantstøtte for toåringer ikke kan slå så uheldig ut som det Arbeiderpartiet vil ha det til.

Foto: www.xr.no

– Nå har det vært kontantstøtte for toåringer i Norge i 13 år, så vi burde jo ha sett de skrekkscenarier Arbeiderpartiet maler fram allerede. Ingen forskning viser at det er uheldig for barn å være hjemme med foreldrene, sier Solli.

Solli sitter i oppvekstkomiteen for KrF i bystyret i Kristiansand, og forslaget om å innføre lokal kontantstøtte for toåringer i Kristiansand kommer fra hennes parti.

Det borgerlige flertallet vil innføre kontantstøtte på 4000 kroner måneden for toåringer fra høsten, etter at regjeringa valgte å fjerne støtta for toåringer fra august neste år. Det har ført til sterk kritikk fra flere hold.

– Vil bli mer sosialhjelp seinere

Forslaget er helbom av politikerne i Kristiansand, mener leder i stortingets familiekomité, Gunn Karin Gjul (Ap).

Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul (Ap) mener Kristiansand gjør noe galt når kommunen vil innføre kontantstøtte for toåringer.

Foto: NRK

Hun mener Kristiansand kommune kommer til å få høyere utgifter til sosialhjelp i framtida, dersom de gir kontantstøtte for toåringer.

– Det er barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn fra ressurssvake familier, som definitivt ville hatt godt av en barnehageplass, som nå blir hjemme, sier Gjul.

Hun mener at når foreldre får et barnehagetilbud, så velger de barnehageplass foran kontantstøtte, særlig for toåringer. Men at det er de toåringene som ikke går i barnehage, som ville hatt best av det.

– Derfor mener vi Kristiansand gjør noe galt. Kommunen vil få det igjen på sosialbudsjettene seinere, når de ikke sørger for å gi et tilbud til de ungene som trenger det aller mest, sier Gjul.

– Foreldre er eksperter på egne barn

Irene Solli sier innføring av lokal kontantstøtte skal være til barnas beste.

– For oss i KrF står familien i sentrum. Vi har en grunnleggende tro på at det er foreldrene som er de beste til å gjøre valg for sine barn og sine familier.

– Barn er forskjellige og familier er forskjellige, og foreldrene er eksperter på egne barn, ikke det offentlige. Vi ønsker å legge til rette for best mulig valgfrihet, sier Solli.

Ikke for å spare penger

Det borgerlige flertallet mener Kristiansand kommune vil spare penger ved å gi kontantstøtte framfor å måtte skaffe barnehageplass til de 100–200 barna de mener ordninga vil omfatte.

– Hvor viktig har det økonomiske argumentet vært?

– Forslaget fra KrF om å innføre kontantstøtte er ikke bunnet i økonomi. Vi har sett muligheten for å kunne snu på krona i et stramt budsjett, men her setter vi det beste for barnet i sentrum, sier Solli.

Hun er ikke enig med Gjul i at forskning viser at toåringers språkutvikling blir dårligere av å være hjemme enn i barnehage.

– Jeg hører Gjul sier det, men jeg er ikke enig. Det henvises stadig til ulike rapporter, men ingen konkluderer håndfast. Dette er synsing, sier Solli.

– Kan ikke stoppes av integrering

Nestformann i Kristiansand Frp, Steinar Bergstøl Andersen, mener Arbeiderpartiet ikke bare bør tenke på fremmedspråklige når lokal kontantstøtte for toåringer diskuteres.

– Det er merkelig at Arbeiderpartiet kun bryr seg om minoriteter når det gjelder lokal kontantstøtte. De snakker lite om valgfrihet og fordeler for norske foreldre.

– Jeg er sterkt uenig med Abdullahi Mohamed Alason og Gunn Karin Gjul i Arbeiderpartiet. Lokal kontantstøtte er et glimrende tiltak, som mange vil benytte seg av. Vi kan ikke la være å komme med gode tiltak fordi det kan hindre integrering, sier Bergstøl Andersen.

Han mener innvandrerforeldre som får barn i Norge har en plikt til å sørge for at barna lærer norsk til de begynner på skolen.

– Hvis ikke må man sette inn tiltak. Da er det en sak for barnevernet. Vi har store integreringsutfordringer i Norge i dag, og det er en konsekvens av Arbeiderpartiets naive og dumsnille innvandringspolitikk.