– Ikke som i Bergen

Det utenlandske tiggermmiljøet i Kristiansand kan ikke sammenlignes med miljøet i Bergen, som er preget av prostitusjon og kriminalitet, mener folk som kjenner tiggermiljøet i Kristiansand godt. Les mer.

Det utenlandske tiggermiljøet i Kristiansand kan ikke sammenlignes med miljøet i Bergen som er preget av prostitusjon og kriminalitet. Det mener folk som kjenner tiggermiljøet i Kristiansand godt.