NRK Meny
Normal

– Blir ikke rusfri av hjemmebesøk

Politiker mener kommunen ikke gir narkomane i Kristiansand et godt nok tilbud – og får støtte av en tidligere narkoman.

Tidligere rusmisbruker

Etter to år på Shalam, er 27 år gamle Sveinung i dag rusfri og i fast jobb. Han har liten tro på at hjemmebesøk to ganger i uka skal hjelpe folk til å bli rusfrie.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Rusbehandlingen i Kristiansand er endret – uten at politikerne har godkjent det. Det hevder leder av helse- og sosialstyret, Tor S. Utsogn fra Fremskrittspartiet.

Tor S. Utsogn

Leder av helse- og sosialstyret, Tor S. Utsogn, mener vedtakene politikerne har gjort, om å sende rusavhengige til privat rusomsorg, ikke er blitt fulgt opp.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han mener god oppfølging av private rusklinikker, nå er erstattet med hjemmebesøk av kommunalt ansatte.

Utsogn sier det er et mye dårligere tilbud, og en praksis politikerne ikke har visst om.

– For min del, som leder av helse- og sosial, var jeg overhodet ikke klar over at en slik endring har funnet sted. Det kom som en overraskelse på meg, og jeg tror det har kommet som en overraskelse på andre også.

– Er det dette man blir rusfri av?

Utsogn har nettopp fått tall som viser en markant nedgang i antall narkomane som sendes til private rehabiliteringssenter fra og med i fjor sommer. Da gikk det ut et brev fra helseetaten i kommunen til disse institusjonene, om at nå ville de fleste rusmisbrukere heller få hjemmebesøk.

Det ble politiske reaksjoner, og helse- og sosialsjef Lars Dahlen måtte trekke brevet. Utsogn mener rusbehandlinga likevel ble endret i praksis.

– Da gikk man bort fra ordninga med å fjerne narkomane fra gata og gi dem et skikkelig tilbud, og over til såkalt punktoppfølging. Så kan man spørre seg selv: Er det det man blir rusfri av, å få lov til å fortsatt gå på gata og heller få et par besøk av kommunen av og til? Jeg mener det ikke er det mest ideelle.

Video Ingen løsning for Shalam

SE VIDEO: Shalam Rehabilitering har blitt nødt til å permittere sine ansatte på grunn av mangel på klienter. Kommunen hevder det ikke er behov for senterets tjenester, mens Shalam hevder det motsatte.

Tilfeldige svingninger

Shalam Rehabilitering har blitt nødt til å permittere sine ansatte på grunn av mangel på klienter. Kommunen hevder det ikke er behov for senterets tjenester, mens Shalam hevder behovet er økende.

Lars Dahlen, på sin side, mener det er tilfeldige svingninger at nesten ingen sendes til Shalam og Filadelfia. Drøyt hundre personer får hjemmebesøk et par dager i uka som oppfølging.

Lars Dahlen

Helse- og sosialsjef Lars Dahlen mener det er tilfeldige svingninger at nesten ingen sendes til Shalam og Filadelfia.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det som er viktig for vår del er å gi folk som har behov for ulik type hjelp, hjelp på det nivået som er ansett å være riktig, sier Dahlen.

– Har dere endret noe praksis på hvordan narkomane blir fulgt opp?

– Ikke som jeg kjenner til.

– Må være i et system

Bare rundt fem personer under 23 år får metadon i Kristiansand i dag. Drøyt hunder unge mennesker får hjemmebesøk.

27 år gamle Sveinung fra Bergen falt utenfor og begynte å ruse seg. Etter to år på Shalam, er han i dag rusfri og i fast jobb. Han har liten tro på hjemmebesøkene.

– Jeg tror ikke det vil hjelpe folk til å slutte. Det vil bare hjelpe kommunen å kartlegge. Skal du slutte må du være i et system som hjelper deg, og ikke bare ha noen omsorgspersoner som kommer av og til, sier 27-åringen.

Sveinung mener man må bort fra miljøet og ha noen som kan være litt foreldre.

– Vi kalte dem for «de voksne». Det ble en omsorgsfase. Du fikk sjanser og du fikk være rusfri i trygge omgivelser.

Skal bestemme veien videre

29. mai skal bystyret bestemme hva slags ruspolitikk som skal føres i Kristiansand.

Utsogn mener de private klinikkene skal brukes i mye større grad.

– Vi i den borgerlige koalisjonen har vært veldig tydelige på at vi vil bruke privat rusomsorg, for de er de eneste som tilbyr disse tjenestene. Vi har gjort det i mange vedtak og føler vel at vedtakene kunne blitt fulgt bedre opp, sier Utsogn.