– Høyre er blitt prinsippløse

Arendals varaordfører mener Høyre i Arendal har blitt et prinsippløst parti som lar seg styre av rådmannen i de fleste store sakene.

Anders Kylland, varaordfører i Arendal

Varaordfører Anders Kylland i Frp mener Høyre i Arendal har blitt et prinsippløst parti som lar seg styre av rådmannen i de fleste store sakene.

Foto: Leif Dalen / NRK

Fremskrittspartiet var del av en flertallskoalisjon med Høyre som sprakk under budsjettforhandlingene i november. Etter dette havnet Frp utenfor det politiske flertallet og det preger tonen mellom de to partiene.

Høyre i Arendal mangler prinsipper og har valgt å ikke følge partipolitikken.

Anders Kylland, varaordfører (Frp)

Varaordfører Anders Kylland (Frp) er ikke nådig i sin karakteristikk av sine tidligere allierte i Arendals-politikken.

– Helt konkret er problemet at Høyre i Arendal mangler prinsipper og har valgt å ikke følge partipolitikken. Da får man ingen forutsigbarhet, sier Kylland.

– Følger rådmannen

Han mener saker om eiendomsskatt, boplikt og skolenedleggelser viser at partiet følger rådmannen fremfor partiprogrammet.

– Da vil administrasjonen selvfølgelig ta den ballen og se at her har de muligheter til å være sterke, sier han.

Hvilke eksempler har du på at Høyre bare følger rådmannen?

– Boplikten er et naturlig eksempel. Her har Høyre vært krystallklare sentralt, men i bystyret har vi ennå ikke klart å lande et vedtak om opphevelse, fordi rådmannen argumenterer annerledes, sier Kylland.

Han mener økning av eiendomsskatten er et annet eksempel.

– Også her valgte Høyre å legge politikken på hylla og gikk for en økning av eiendomsskatten, sier Kylland.

Avviser kontant

Ordfører Einar Halvorsen (H) er ikke særlig begeistret for kraftsalven fra sin tidligere nære kollega i politikken. At partiet hans er blitt prinsippløst avviser han kontant.

– Jeg er utrolig uenig i en slik påstand. Det er rådmannens plikt å legge frem administrasjonens syn på sakene ovenfor formannskapet og bystyret, og det er bystyret som tar de endelige avgjørelsene, sier Halvorsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anders Kylland (FrP) og Einar Halvorsen (H)

Ordfører Einar Halvorsen (t.h) er lite begeistret for kritikken fra Anders Kylland (t.v.).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Blir dere styrt av en for sterk administrasjon, slik Frp mener?

– Nei, men vi må se realitetene når kommunen har gått med underskudd hvert år siden 2007. Da er det rådmannens plikt å si at hvis dette fortsetter kan Arendal bli en ROBEK-kommune.

I denne sammenheng har jeg mer tiltro til rådmannen og hans vurdering, enn til Fremskrittspartiet.

Einar Halvorsen, ordfører (H)

Kommuner med dårlig økonomi risikerer å havne på den såkalte ROBEK-listen (Register om betinget godkjenning og kontroll). Kommuner på denne listen kan ikke gjøre vedtak om låneopptak etter langsiktige leieavtaler uten at det godkjennes fra statlig hold.

På spørsmål om hva han tenker om kritikken fra Kylland svarer ordføreren slik:

– I denne sammenheng har jeg mer tiltro til rådmannen og hans vurdering, enn til Fremskrittspartiet.