– Hjelper ikke å bytte trener

Inntredenen av en ny trener hjelper ikke når resultatene uteblir. Ikke en gang på kort sikt. Klubber som beholder treneren i motgangstider kommer derimot styrket fra det, hevder en BI-studie.

Steinar Nilsen, Kjell Jonevret og Knut Tørum

Både Brann og Molde fikk i fjor resultatmessige oppsving etter at Steinar Nilsen (t.v.) og Kjell Jonevret (i midten) måtte forlate klubbene. Men forskning hevder at trenerrollen er alt for overvurdert. Knut Tørum (t.h.) sa selv opp i Start onsdag.

Foto: Montasje: Kari Løberg Skår/NRK / Scanpix/NRK

– Når et lag har fallende prestasjoner over en periode, så er det vanlige at treneren får sparken. Så har vi sett på alle tilfellene der lag har den samme utviklingen, men som ikke sparker treneren. Det vi ser er at det blir akkurat likt, sier BI-forsker Jan Ketil Arnulf til NRK.no.

– Umiddelbar effekt en myte

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf har forsket på norske treneravganger i perioden 1995-2006.

Foto: forskning.no

Han har forsket på treneravganger i eliteserien i 12 år, og sier konklusjonen er klar: Det hjelper ikke å bytte treneren når det butter i mot, heller ikke i de første kampene der mytene skal ha det til at trenerbyttet gir uttelling med en gang.

Så når Brann og Molde kom seg vekk fra bunnstriden med nye trenere i fjor, var dette ifølge Arnulf tilfeldigheter.

Han sier klubber som beholder treneren, selv når tapene hoper seg opp, på sikt kommer styrket ut av det ved å beholde treneren.

– Den kortsiktige effekten de første par kampene etterpå, det er det som kalles tilfeldige statiskiske fluktuajoner. Den tilfeldige statistiske variansen får det ofte til å se ut som det hjelper å bytte treneren, men hvis vi regner på det, så er den tilfeldige bedringen etter at du ikke har sparket treneren i en tilsvarende dårlig situasjon sterkere. Dersom folk hadde hatt is i magen og ikke sparket treneren, så ville det virket sterkere, hevder Arnulf.

– Overfokus på treneren

Arnulf mener det er merkelig at praksisen med å skifte trener når det butter i mot står så sterkt, for ifølge BI-forskeren er det ingenting som tyder på at det hjelper.

– Det forskningen vår viser er at alt det maset om å skulle sparke treneren, det er bare med på å øke fokuset på at treneren er kjempeviktig. Det som skjer er at du får debatten til å handle om treneren, i stedet for at den handler om former for langsiktig utvikling av et lag. Det er kvalitetene i laget som forklarer lagets prestasjoner på sikt, og ikke treneren, sier Arnulf.

– Det ekstreme trenerfokuset tar oppmerksomheten vekk fra ledelse som et samspillsfenomen, så får du i stedet et veldig fokus på heroiske personer. Det er veldig pussig at dette fokuset fortsetter, for det er ingenting i verden som tyder på at dette hjelper. Det blir bare verre, sier Arnulf.

– Feil ansvarsfordeling

BI-forskeren sier det med å sparke lederen er noe fotballen har blitt "smittet av" av andre samfunnsinstitusjoner. En smitte som i fotballens verden fører til problemer for klubbene.

– Dette var egentlig noe som skøt veldig fart på amerikanske børser på 80-tallet. Siden har det forplantet seg gjennom hele verden. Forplantet seg til andre samfunnsorganer, som for eksempel fotball, at lederen skal holdes ansvarlig. Det fører da til at det å ta ansvar innebærer at man må gå når det blir dårlige resultater, sier Arnulf.