– Har ikke tillit til politikerne

Folk i Songdalen har ikke tillit til politikerne i kommunen. Det viser det foreløpige resultatet av en valgundersøkelse. Kommunen hadde lavest valgdeltagelse i Vest-Agder, og valgte derfor å sende ut et spørreskjema, for å finne ut hvorfor.