– Har ikke fått konsekvenser

Eiendomssjef i Kristiansand kommune, Hans-Christian Gram, sier kommunen tar EFTAs dom til etterretning. Domstolen slår i dag fast at kommune brøt anbudsreglene i forbindelse med byggingen av det underjordiske parkeringsanlegget under Torvet. Gram sier kommunen fulgte rådene de fikk og han kan ikke kan se at kommunen kunne gjort noe annerledes.

Eiendomssjef i Kristiansand kommune, Hans-Christian Gram, sier kommunen tar EFTAs dom til etterretning.