– Sykehuset har brutt informasjonsplikten

Sørlandet sykehus har ikke overholdt sin informasjonsplikt til pasientene som er berørt i tarmkreftsaken. Det sier pasientombudet i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg. Nå lover sykehuset å ta tak i denne saken.

Eli Marie Gotteberg (t.v)

Pasientombud Eli Marie Gotteberg i samtale med NRK-journalist Hilde Skarvøy Gjestland om fylkeslegens kritiske rapport etter tarmkreftoperasjonene i Arendal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ingen av de 23 pasientene som har blitt skadet i forbindelse med tarmoperasjonene ved sykehuset i Arendal, har hørt noe fra sykehuset, ifølge Gotteberg.

Eli Marie Gotteberg

Pasientombud Eli Marie Gotteberg mener sykehuset har brutt informasjonsplikten.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Hvilken informasjon enkeltmenneskene har fått, har jeg mast på hele tiden. Og jeg snakket med en senest i går, som sa at han ikke hadde hørt noen ting fra sykehuset.

Pasientombudet er kritisk og mener informasjonsplikten er brutt.

– Sykehuset har en informasjonsplikt når et behandlingsforløp går feil. Når pasientene er utsatt for store komplikasjoner og vansker, så skal jo sykehuset informere åpent og ordentlig om dette, sier Gotteberg, til NRK.

Har brutt helseloven

Sørlandet sykehus Arendal får kritikk av fylkeslegen etter feiloperasjoner i den såkalte "tarmkreft-saken".

Flere pasienter, som ble operert for tykktarmskreft ved sykehuset, måtte opereres på nytt.

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder, som er ansvarlig for granskingen av sykehuset i denne saken, sier at helsemyndigheten har funnet flere brudd på bestemmelser i helseloven.

Det er påvist svikt i kvalitetsarbeid og internkontroll, og at meldeplikten ikke er ivaretatt.

Lei seg på pasientenes vegne

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler lover nå at det skal komme informasjon til pasientene om tarmkreft-skandalen i Arendal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Geir Bøhler, sier til NRK at han er lei seg for de komplikasjonene som denne saken har skapt for pasientene.

– Jeg er lei for de unødvendige lidelsene og komplikasjonene som pasientene har fått. Vi burde ha oppdaget dette før så vi kunne ha fått den samme gode praksisen, som vi har i Kristiansand, gjennomgående i hele foretaket, sier Bøhler.

– Hva slags konsekvenser bør denne tilsynsrapporten nå få?

– Konsekvensene bør bli at vi må få til en god rapportering og vi må ha åpenhet om resultatene våre. Vi må være kritiske til hverandre og kritiske til det vi oppnår, og vi må lære av de beste så befolkningen på Sørlandet får det behandlingstilbudet de fortjener, nemlig et behandlingstilbud i verdensklasse, sier han.

– Pasientombudet i Aust-Agder sier at dere har brutt informasjonsplikten overfor pasientene som er berørte i denne saken. Hva sier du til kritikken?

– Dette må vi rett og slett se på. Det er et stort antall pasienter. Også er det jo ikke sånn at de nødvendigvis har vært utsatt for en skade. For etter enhver form for kirurgisk inngrep, kan det oppstå komplikasjoner uten at det nødvendigvis har skjedd en feil.

– Men pasientombudet sier at pasientene ikke har fått informasjon som dere er pliktige til å gi?

– Da må vi ta fatt i denne saken og sørge for at det skal skje, sier Bøhler.

– Ikke faglig svikt

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand sier sykehuset tar kritikken til etterretning.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Ledelsen ved sykehuset er ikke enig i at det er snakk om faglig svikt ved sykehuset i Arendal, slik det påpekes i rapporten.

Det sier fagdirektør Per Engstrand til NRK.

Sørlandet sykehus sier de tar kritikken til etterretning, men mener at det ikke har vært snakk om faglig svikt ved sykehuset i Arendal, selv om det har vært betydelig forskjell i behandlingen i Arendal sammenlignet med sykehuset i Kristiansand.

– Det finnes ikke tall på hvordan andre sykehus i Norge jobber med denne typen kirurgi, og derfor finnes det heller ikke et godt nok sammenligningsgrunnlag for å konkludere med at standarden i Arendal er for dårlig, sier Engstrand.