NRK Meny
Normal

Fylkessammenslåing vil koste mer enn 50 millioner kroner ekstra

En sammenslåing av Agderfylkene vil koste mer enn 50 millioner kroner ekstra per år, sammenlignet med kostnadene til drift av dagens to fylker. Det mener nei-profil Einar Halvorsen fra Høyre i Arendal.

Einar Halvorsen

VIL KOSTE: Nei-profil Einar Halvorsen fra Høyre i Arendal har regnet ut at en sammenslåing av de to Agder-fylkene vil koste mellom 50 og 57 millioner kroner ekstra per år sammenlignet med dagens kostnad.

Foto: NRK

Det er i strid med budskapet i et hefte som er delt ut til hver husstand i Aust-Agder før folkeavstemningen.

Der står det at en sammenslåing vil gi en besparelse på 35 millioner kroner hvert år.

– Med den modellen som det legges opp til, vil det bli en merkostnad bare på det driftsmessige på mellom 50 og 57 millioner kroner i året. I tillegg kommer kjøregodtgjørelser, sier Einar Halvorsen.

– Mange må bytte arbeidsplass

Halvorsen har sett på hvilke etater som skal være på hvilket sted ved en eventuell sammenslåing. Deretter har han foretatt en beregning på hvor mange ansatte som da må skifte arbeidssted, og kommet fram til totalt 415 årsverk - enten fra Kristiansand til Arendal eller omvendt.

Og dette vil koste penger, mener Halvorsen: Både i form av lønnskompensasjoner når personer må endre arbeidssted, men også i form av større reisevirksomhet for ansatte, med økt kilometergodtgjørelse som resultat.

– Halvorsen tar feil

Men Halvorsen får motstand fra fylkesordfører i Vest-Agder,Thore Westermoen fra KrF, allerede når det gjelder forutsetningene. En fylkessammenslåing betyr store besparelser administrativt, sier han.

Thore Westermoen

IKKE RIKTIG REGNESTYKKE: Fylkesordfører i Vest-Agder,Thore Westermoen, sier ett agderfylke vil spare mye penger på lønn, og at Halvorsens regnestykke ikke holder mål.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi skal ikke ha to fylkesrådmenn, vi skal ha én. Vi skal ikke ha to fylkesordførere, vi skal ha én, ikke to fylkesskolesjefer, og så videre og så videre.

– Dette vil, når organisasjonen er operativ, bety at man kan spare mye penger på lønn og bruke pengene på tjenester, sier Westermoen.

I tillegg ser Westermoen for seg at de ansatte som må skifte arbeidsgiver over fylkesgrensene ikke nødvendigvis må skifte arbeidssted.

– Det betyr at det med kjøring er et annet regnestykke enn det Einar Halvorsen har lagt til grunn.