Hopp til innhold

– Først trodde jeg det var tull

Hannah Lunden (19) var den første i Norge som saksøkte staten for retten til brukerstyrt assistanse om natta. Det ble et nederlag.

Hannah Lunden (19) fra Gjerstad

SKUFFET: Hannah Lunden (19) saksøkte staten for å få brukerstyrt personlig assistanse døgnet rundt.

Foto: Leif Dalen / NRK

I dag ble det klart at Lunden tapte saken mot Helse- og omsorgsdepartementet, skriver Handikapnytt.

19-åringen, som er lam og sitter i rullestol, er skuffet.

– Først trodde jeg det bare var tull. I Norge skulle man tro at alle får hjelpen de trenger, sier Lunden til NRK.

Grunnen til at hun valgte å gå til sak mot staten, er at hun mener hun ikke får hjelpen hun har krav på.

Ønsker samme frihet som jevnaldrende

Lunden ønsker samme frihet som andre på sin alder.

Ifølge henne er det ikke mulig med den hjelpen hun får i dag.

Gjerstad kommune har gitt henne Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) mellom klokken 08.00 og 23.00. Det blir 15 timer i døgnet.

Selv mener hun at hun trenger en assistent døgnet rundt. Det mener også leger ved spesialsykehuset Sunnaas.

Gjerstad kommune har imidlertid vurdert at 15 timer er nok.

Må be foreldre og kjæreste om hjelp

Lunden, som om natten ber foreldrene, kjæresten og venner om hjelp, har imidlertid tilbud om hjelp fra natt-teamet i kommunen.

Hun har tidligere sagt at det fungerer dårlig med en ordning der hun blir nødt til å vente på hjelp.

Etter dommen har hun ikke endret syn på det.

– Jeg har så dårlige erfaringer med tilbudet at jeg ikke kommer til å benytte meg av det, sier hun.

Hannah på hest.

Hannah Lunden ble lam etter en rideulykke for fem år siden.

Foto: Privat

– Forsvarlig

I dommen fra Aust-Agder tingrett står det at «Lundens rett til brukerstyrt personlig assistanse er uomstridt.»

Begge parter er enige i at hun har et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Uenigheten er knyttet til bestemmelsen som gjelder nattjenester som ikke inngår i en BPA-ordning med mindre brukeren har et kontinuerlig behov for slike tjenester.

Retten har kommet til at tjenesten også vil kunne ytes i tide selv om det kan oppstå forsinkelser:

«Det er vurdert at tidsrammen er maksimalt 30 minutter, men tatt i betraktning avstand mellom kommunens senter og Lundens bolig vil responstiden normalt være betydelig kortere. Etter rettens vurdering er kommunens natt-tjeneste innenfor det som må anses forsvarlig.»

Vil ikke gi opp

Før rettssaken var Lunden optimistisk og trodde hun hadde gode sjanser for å vinne.

Nå må hun kanskje fortsette som før.

– Hva synes du er det verste med dette?

– Det verste er å se hvordan Norge håndterer slike saker. Jeg synes det er helt vilt.

Nå har hun én måned på å bestemme seg for om hun skal anke saken.

– Siden jeg nettopp har fått dommen, er det vanskelig å svare på hva jeg vil gjøre akkurat nå. Men jeg har ikke tenkt å gi meg, sier hun.

Ble lam etter rideulykke

Utfordringene begynte da hun var 14 år gammel. En rideulykke førte til at hun ble lam.

I februar var Lunden én av mange som demonstrerte for bedre BPA for handikappede. Demonstrasjoner ble holdt flere steder i landet.

Helseminister Bent Høie (H), som møtte de fremmøtte foran Helse- og omsorgsdepartementet, innrømte da at tilbudet ikke var bra nok alle steder.

Helseministeren sa også at rettssaken mellom Lunden og staten var viktig for å avklare hvordan lovverket rundt BPA skal praktiseres fremover.

BPA-ordningen skal evalueres i oktober i år.

BPA demonstrasjon i Risør

I midten av februar deltok Hannah Lunden i én av flere demonstrasjoner for bedre brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK