– Fordel å samle ressursene

Nå som politi- og brannvesenet i region Kristiansand ser på mulighetene for å samles på ett bygg, bør også sykehuset ha en AMK-sentral samles der. Det mener Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland, som også leder samarbeidsorganet Region Kristiansand.