– Forakt for demokratiet

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, reagerer kraftig på forslaget til Fylkesmann Stein A. Ytterdahl om å slå sammen Agders tretti kommuner til fem.

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, her i Stortingets vandrehall, reagerer kraftig på forslaget til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Dette er et godt eksempel på forakt for demokratiet, sier han til NRK etter dagens offentliggjøring.

Vedum mener regjeringen setter lokaldemokratiet til side gjennom dens stedlige representant, til fordel for et ønske om sentralisering.

"Nye" Vest-Agder

Kart med inntegning av en ny, mulig kommunestruktur på Vest-Agder, slik Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ser det. Østre del av Agder vil han foreløpig vente med.

Østre Agder

Slik vil østre del av Agder bli, hvis Fylkesmannens planer går igjennom. Enten todelt, som her, eller, ideelt sett, en stor-kommune.

"Vestre Vest-Agder"

Et annet mulig alternativ i vestre del av Vest-Agder inkluderer også Lyngdal og Audnedal.

Foto: NRK
"Nye Setesdal"

I dette scenariet for en ny storkommune i Setesdal er Åseral innlemmet.

Foto: NRK

– Vi skal ha et folkestyre i Norge, ikke et embetsmannsstyre, sier Vedum.

Håper på Stortinget

Ivelands ordfører, Gro Anita Mykjåland (Sp) håper og tror at Stortinget lytter til hva Ivelands befolkning har sagt om saken. I juni sa 77 prosent av Ivelands befolkning klart ifra om at de vil stå alene.

I østre Agder mener Fylkesmannen den ideelle løsningen er å slå sammen Arendal med sju nabokommuner, men sier tiden ikke er moden nå.

Han mener et alternativ kan være at Risør og Gjerstad slås sammen, og at de seks rundt Arendal går sammen.

Arbeiderpartiets ordfører i Risør, Per Kristian Lunden synes Fylkesmannens signaler om at det ikke haster for østre Agder er positivt.

– Det er bra. Vi trenger nok tid nå, med en total gjennomgang av det interkommunale samarbeidet.

Gro Anita Mykjåland

Ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland, (Sp) håper på Stortinget når det kommer til å bevare kommunestrukturen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Egen kommune

I mai sa folket klart nei til sammenslåing i fire av kommunene i østre Agder.

– Foreløpig står jeg på vårt vedtak om at vi skal være egen kommune i Risør, sier Lunden.

Mens kristiansandsordfører Harald Furre berømmet fylkesmannen for å komme med modige forslag, mener Furres kollega i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap) at Fylkesmannen representerer en utmattelsesdiskusjon.

– Regjeringen tar ikke godt nok tak i dette. Jeg ser heller ikke at det blir noen snarlig løsning, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er fornøyd med fylkesmannens ønske om å gjøre 30 kommuner i Agder om til fem.

– Fylkesmannen har lagt et godt grunnlag for videre arbeid med kommunesammenslåing, sier Sanner.

Jan Tore Sanner om Kommunesammenslåing

Se intervju med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Politisk standpunkt

Senterpartiets Oddbjørn Kylland i Lillesand er overrasket over at Fylkesmannen tar et såpass tydelig politisk standpunkt.

Oddbjørn Kylland

Senterpartiets Oddbjørn Kylland i Lillesand bystyre er overrasket over at Fylkesmannen tar signalene fra folkeviljen på alvor, som han uttrykker det.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg er også overrasket over at han ikke tar signalet fra folkeviljen i Lillesand, sier han.

– Bystyret i Lillesand har gjort et vedtak på at vi ønsker å stå alene.

Dramatisk med fem kommuner

Bykleordfører Jon Rolf Næss mener Fylkesmannens forslag om at det på lang sikt skal bli fem kommuner i Agder, er svært dramatisk.

– Dette er sentraliserende, sier han.

Jon Rolf Næss

Arbeiderpartiets ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, mener forslaget er sentraliserende.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nye Lindesnes

Fylkesmannen vil slå sammen Marnardal, Mandal og Lindesnes straks, også det imot folkeviljen, i Lindesnes.

Men det er i tråd med folkeviljen i Marnardal, minner Arbeiderpartiets ordfører Helge Sandåker om.

– Det var nok ingen stor bombe at dette blir anbefalt.

– Hva tror du om det?

– Nå ligger ballen i Stortinget, der jeg mener den burde ligget fra dag en. Jeg er veldig komfortabel med det, sier han.

Så spørs det hvor lenge folkeviljen varer. For Stortinget skal behandle regjeringens proposisjon om ny kommunestruktur før neste sommer.