– For dårlig avtale

Formannskapet i Arendal synes avtalen om sammenslåing av Aust- og Vest-Agder er for dårlig for byen. Politikerne mener at Arendal bør bli administrasjonsby for både en fremtidig region og fylkesmannsembetet. De mener at østre del av Agder trenger flere arbeidsplasser mer enn Kristiansand.

Formannskapet i Arendal
Foto: Svein Sundsdal/NRK