– Folk vil dumpe båtene sine uansett

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder har ingen tro på at et båtregister ville ført til at færre dumpet båtene sine.

Båtvrak

Det ligger gamle vrak av båter i sjøen og på land. Nå vil Miljøvernavdeling i Vest-Agder ha vrakpant for gamle båter.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

Nylig ble det kjent at regjeringen dropper tanken om et nasjonalt obligatorisk småbåtregister.

Forsikringsbransjen mener registreringsnummer på båter kunne hatt en effekt også mot miljøsynder.

Miljømyndigheten er uenig, og tror ikke at registrering av alle båter ville ha endret på hvordan folk håndterer sine utdaterte båter. Noen folk vil uansett dumpe gamle båter, mener sjefingeniør Tor Egeland.

– Betydningen av et slikt register vil være minimalt. Folk kan jo bare fjerne registreringsnummeret før de kaster båten. Da er man jo like langt, sier Egeland.

Vrak inneholder farlige miljøgifter

Finansdepartementet har sagt opp den gjeldende avtalen for drift av småbåtregisteret med Redningsselskapet fra 1. november i år. Dermed blir det ikke et nasjonalt register, som flere har ønsket fordi det er et godt hjelpemiddel for politi- og redningsetater.

Selv om han ikke tror et register ville fungert, erkjenner Egeland at det er et betydelig miljøproblem at folk dumper båtene sine.

– Det kan skjemme naturen og være farlig for folk som kommer bort i vrakene. Eldre vrak kan inneholde farlige miljøgifter. Vi vet det er et stort problem.

– Flyter av gamle vrak i naturen

Ifølge en rapport fra Statens forurensningstilsyn i 2011 er det kun én av tre utrangerte fritidsbåter som sendes til en miljøstasjon når eieren ikke lenger vil ha den.

I en eldre fritidsbåt kan det være over ti forskjellige miljøgifter.

Geir Trulserud er direktør i FNO, forsikringsselskapenes organisasjon Finans Norge. Han mener obligatorisk registrering kunne hatt en effekt i forhold til hvor folk slenger fra seg gamle båter.

– Det flyter plastbåter både til sjøs og på land. Ingen tar ansvar og destruerer båtene, og vi vet ikke hvor mange båtvrak som finnes, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Bare en av tre utrangerte fritidsbåter blir i dag levert på miljøstasjonene. Og miljøproblemet de gamle båtene skaper, kommer til å tredoble seg de neste ti årene.

Vil ha panteordning

Egeland i fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder tror han har løsningen på problemet. Om det hadde blitt vrakpant for gamle båter kan problemet bli løst, forklarer han.

– Vi ønsker en slik ordning som det er på biler. Om det blir en gevinst, tror vi folk vil levere båtene sine inn til vraking.

– Tenker du samme beløp som på biler?

– Det må kartlegges, men bransjen bør ansvarliggjøres ved å eventuelt innføre pant eller avgift ved kjøp av båt. Det er jo innført i mange andre bransjer.