– Folk i Lister har for lav utdanning

NAV er bekymra over det lave utdanningsnivået i Lister. Det er vanskelig å få ny jobb når bedriftene må permittere.

Leder av NAV i Flekkefjord Jessie Paulsen

Jessie Paulsen, leder for NAV Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det er et problem vi har i Lister, at vi ligger lavt på utdanning, sier Jessie Paulsen, som er leder for NAV Flekkefjord.

Når industribedrifter permitterer, blir det vanskelig å finne ny jobb. For øyeblikket er Lister i en heldig situasjon; Simek i Flekkefjord skal ta inn opp mot 250 ansatte til sommeren.

Men Paulsen mener det er for sårbart å basere arbeidsmarkedet på kontrakter hos bedriftene. Hun mener det er viktig å støtte de som vil starte gründervirksomhet:

– Det er noe vi er opptatt av, å finne områdene der vi kan bidra, sier Paulsen.

Tok med seg datafirmaet

Arve Grønsund Hanssen har en doktorgrad og er daglig leder for dataselskapet Impetus. Han flyttet hjem til Flekkefjord. De rekrutterer studenter som jobber med mastergrad eller bachelorgrad:

– Vi har minst to studenter som jobber her hver sommer, og på den måten klarer vi å ansette folk for fremtiden, sier Hanssen.

Og det er slike bedrifter som Hanssen driver om NAV ønsker seg flere av.

Mer nytenking

Også Hanssen tror det må nytenkning til for å skape bedrifter som krever høyt utdannede mennesker.

– Det er den store hemskoen at dette er et industrifylke, og det har ikke har vært noen tradisjon eller giv for å skape nye arbeidsplasser. Vi trenger en helt ny måte å tenke på, sier han.

Paulsen i NAV er enig. Man har i for stor grad stivnet i «industriformene», og ikke tenkt alternative muligheter.

– Nye næringer vokser frem, men derfor trengs det også kompetanse. Det handler om evne til omstilling, sier hun.