Flere dyr har dødd brått - sjekker ny dødsteori

Det jobbes intenst med å finne ut hva som har tatt livet av nesten 30 beitedyr på Sørlandet på kort tid.

Døde kuer

Sju av ni friske kyr ble funnet død på beitet i Åmli.

Foto: Politiet

Tidligere denne uka ble det kjent at dyrene ikke døde etter å ha spist den giftige rome-planten, som først antatt.

Siden har dyredødsfallene i Åmli, Vegårshei og Tvedestrand framstått som et mysterium. Sju kuer og rundt 20 sauer er så langt funnet døde.

Nå er nye prøver fra de døde dyrene er sendt til Bergen for analyse. Der blir det blant annet undersøkt om dyrene kan ha dødd av blyforgiftning.

– Hvis det viser seg å være blyforgiftning kan det komme av for eksempel et gjenglemt blybatteri. Kyrne gikk på et veldig stort område. Da kan man ikke utelate at noen kan ha lempet av noe der, sier veterinær Erik Ulven.

Erik Ulven, veterinær

Veterinær Erik Ulven sier blyforgiftning kan være dødsårsaken.

Foto: Leif Dalen / NRK

Ber bønder fjerne dyrene

Bønder rådes nå til å flytte dyrene sine til andre områder så fort som mulig, hvis de finner døde dyr på beitene.

– Det første bøndene bør gjøre er å få de døde dyrene bort fra beitet så fort som mulig. I tillegg er det lurt med ekstra tilsyn, sier Ulven.

Dette er også rådet fra Mattilsynet.

Tidligere har det vært mistanke om forgiftning fra planten rome, men det er nå utelukket.

– Tilbakemeldingene fra Veterinærinstituttet utelukker romeforgiftning, fordi det ikke er nyresvikt ut ifra prøvene. Men det kan være en annen type forgiftning, for eksempel planteforgiftning og miljøforgiftning, sier avdelingssjef for Mattilsynet region Agder, Nina Merete Vehus.

Avdelingssjef, Nina Vehus, i Mattilsynet region Aust og Vest Agder

Avdelingssjef i Mattilsynet region Agder, Nina Merete Vehus sier romeplanten er utelukket som dødsårsak.

Foto: Andreas Benjamin Guthe / NRK

Vanskelig å fange opp

Mattilsynet følger saken nøye og oppfordrer bønder om å ha hyppig tilsyn og ta kontakt med veterinær dersom dyrene viser unormal oppførsel eller sykdomstegn.

I tillegg er det viktig at Mattilsynet blir kontaktet, sier Vehus.

Leder i Agder bondelag, Knut Erik Ulltveit sier det kan være vanskelig å fange opp akutte situasjoner selv om bønder har tilsyn med dyrene sine.

– Det virker som dødsfallene har vært veldig akutte. Da skal du være heldig hvis du klarer å fange det opp. Du kan ikke være til stede hele tiden og dermed er det en risiko for at det kan skje mellom to tilsyn.

Belastende for bøndene

Bondelagslederen synes synd på bøndene som har funnet døde dyr. Han sier det er et stort tap for dem å miste dyrene sine.

– Jeg tenker først og fremst på bonden og familien som står midt oppi det og har mistet mange dyr. I tillegg lider bonden et større økonomisk tap ved å miste så mange. Når du heller ikke vet årsaken er det forferdelig belastende.

Veterinær Erik Ulven sier at flere bønder er bekymret over situasjonen

– Jeg snakker med bønder daglig og alle synes dette er helt forferdelig. Det er store personlige, økonomiske og følelsesmessige tap.

Knut Erik Ulltveit

Leder i Agder bondelag, Knut Erik Ulltveit sier det er vanskelig for bøndene å kunne oppdage at noe er galt før et dyr allerede har dødd.

Foto: Mads Nielsen / NRK