– Flommen kan bli verre utover dagen

Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at tre boliger i Kristiansand må evakueres på grunn av flommen. Flere elver flommer over, og en rekke veier er stengt på grunn av oversvømmelser.

Den nye Vågsbygdporten på Fylkesvei 456 er søndag formiddag stengt på grunn av oversvømmelse. Brannvesenet og Sivilforsvaret jobber på spreng for å pumpe vann ut av tunnelen.

SE VIDEO: Senioringeniør Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen sier de har jobbet med å pumpe vann ut av Vågsbygdporten siden lørdag kveld og vil måtte holde på i mange timer framover.

Ras i Torridal i Kristiansand

Dette er ett av tre hus som evakueres. NVE er redd det skal rase på grunn av nedbørsmengdene som er ventet det neste døgnet.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Politiet og brannvesenet i Agder jobber på spreng etter store nedbørsmengder det siste døgnet. Elver og bekker flommer over, en rekke veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.

Søndag formiddag er det besluttet at tre hus i Torridal i Kristiansand må evakueres på grunn av rasfare.

Ifølge NVE er flomvarselet fortsatt på høyeste nivå.

– Vi har hatt hundrevis av telefoner fra folk i forbindelse med flommen i natt. Det er mange som har fått kjelleren full av vann og sivilforsvaret og bannmannskaper er ute og hjelper folk som trenger det, sier vaktoperatøren hos 110-sentralen i Agder.

Sivilforsvaret har fylt og brukt et hundretalls sandsekker. Flere mann jobber søndag formiddag med å fylle nye sekker, som det er ventet å bli bruk for det kommende døgnet, når ny nedbør er varslet.

Ikke på 30 år har vannstanden vært så høy som søndag morgen.

SE VIDEO: Søndag morgen var konsekvensene av nedbøren størst langs Otravassdraget. Fra Mosby i Kristiansand og opp mot Heisel og Vigeland i Vennesla. Ikke på 30 år har vannstanden vært så høy som søndag morgen.

Mange veier stengt

Søndag formiddag var det 22 stengte veier på grunn av flom i Aust-Agder og 15 stengte veier i Vest-Agder. Men dette forandrer seg hele tiden.

Se hvilke veier som til enhver tid er stengt:

Mange steder er omkjøringsveien lang, ifølge trafikkoperatør Leif Christensen på Vegtrafikksentralen.

Særlig er områdene rundt Kristiansand og områdene nord for Arendal hardt rammet.

– Det beste er at de som skal ut og kjøre går inn på trafikkmeldinger på vegvesen.no for å lokalisere omkjøringsmulighet. Det kommer stadig inn nye trafikkmeldinger til oss, som våre mannskaper drar ut og sjekker. Så det kan tenkes at det er veier med problemer som vi ikke har oversikt over, sier Christensen.

De fleste veiene som er stengt er stengt fordi det er så høy vannstand at det ikke er mulig å kjøre der. Et par veier er også stengt fordi de har rast ut, mens en del har redusert framkommelighet på grunn av ras, ifølge Christensen.

Han har ikke oversikt over hvor mange folk som nå er i arbeid.

– Jeg kan bare si at alt tilgjengelig mannskap er ute.

Flom, Vei har blitt elv
Foto: Liv Anker-Pedersen

Vil kunne bli verre

Det er ventet store nedbørsmengder også det neste døgnet, og vannstanden kan komme til å øke ytterligere, ifølge fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder.

– Vannføringsverdiene forbi Mosby har blitt økt ganske kraftig i løpet av natten og det er en litt anstrengt situasjon der og nedover Otra-vassdraget. Det er en del veier som er stengt og en del har mistet strømmen etter at trafostasjoner er havnet under vann.

– Flomsituasjoner har et etterslep, så vi må være forberedt på at situasjonen kan forverre seg utover dagen. Vi får et nytt nedbørsystem innover landsdelen i natt slik at vi får mer vann i vassdragene og i en allerede mettet grunn. Vi må påregne utfordringer i dag og i morgen, sier Årøy.

– Ikke utsett deg selv for fare

Fylkesberedskapssjefen ber folk ta vare på seg og sine og minner om at hensynet til liv og helse må komme først. Ellers ber han folk sikre eiendeler, dersom de har mulighet til det.

Han advarer folk mot å ta sjanser når de skal ut og se på uværets herjinger.

– Det er viktig å ikke utsettes seg for fare og legge ekstra belastning på redningsetatene som har mer enn nok å gjøre fra før.

I de fleste kommunene er nå de ansvarlige for beredskapen samlet til møter for å gjennomgå situasjonen. NVE og Agder Energi har folk ute for å vurdere flom- og rasfaren fortløpende.

– Alle kommuner har sine tekniske etater i sving, og alle etater som har ansvar for å holde veier og kraftforsyning oppe er ute og jobber alt de makter og klarer, sier Årøy.