– Festivalstøtte bør være kommunalt ansvar

Eikerapen Roots Festival mister gradvis kommunal støtte. Å støtte festivaler i bygde-Norge bør være en kommunal oppgave, mener festivalforsker.

Eikerapen Roots Festival

Festivalsjef Sonja Brynjulfsen har sagt til Lindesnes avis at hun vurderer å slutte dersom festivalen fortsetter med røde tall.

Foto: Tor Olav Rydlende / Eikerapen Roots festival

– Det som er positivt for kommunen er at de får et tilskudd til kulturen, og innbyggerne får opplevelsen av å bo i en bygd hvor det skjer noe. Det er en effekt som jeg mener ikke er målbar i penger. Det sier Reidar Mykletun som er festivalforsker ved Universitetet i Stavanger.

Reidar Mykletun

Festivalforsker Reidar Mykletun mener kommune bør ta ansvar og fortsette å støtte Eikerapen Roots Festival økonomisk.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han synes det er leit å høre at Åseral kommune trapper ned støtten til Eikerapen Roots Festival. Han mener kommunen burde utvise mer ansvar for å holde oppe kulturtilbudet i bygda, selv om det nødvendigvis ikke gir økonomisk gevinst.

– Om festivalen er liten så skaper den jo lite skatteinntekter, og mange av billettinntektene går til artistene som spiller. Næringsliver kan derimot dra nytte av festivalgjengerne.

Festivalsjef Sonja Brynjulfsen har sagt til Lindesnes avis at hun vurderer å slutte dersom festivalen fortsetter med røde tall. Det er ifølge Brynjulfsen ikke sviktende publikumstall, men minkende offentlig støtte som gjør at festivalen går i underskudd.

Ønsker å bli mer uavhengig

Ordfører i Åseral, Oddmund Ljosland (Sp), sier det fra både kommunens og arrangørens side lenge har vært et ønske at festivalen etter hvert skal stå på egne ben.

– Vi og festivalen har en felles oppfatning om at vi ønsker å nå en modell der festivalen blir mer økonomisk selvstendig.

Oddmund Ljosland (Sp)

Ljosland synes det er urettferdig å si at kommunen ikke prioriterer festivalen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er ifølge Ljosland en strammere kommuneøkonomi som gjør at kommunen ikke har mulighet til å være med å bidra økonomisk til festivalen på samme måte som tidligere.

Kommunen var med å redde festivalen fra et stort tap i fjor. Da ga kommunen en krisepakke på 150 000 kroner, og det ble vedtatt at støtten skal trappes ned med 50 000 hvert år frem til 2019. Støtten vil da etter planen være slutt i 2020.

– Dumt om festivalen går tapt

Toffen Gunnufsen

Toffen Gundersen sier til Lindesnes Avis at det hadde vært dumt om festivalen gikk tapt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Toffen Gundersen som har lang fartstid med festivaler på Sørlandet, sier til Lindesnes Avis at det hadde vært dumt om festivalen gikk tapt.

– Jeg håper kommunen vil hjelpe til og ser verdien i festivalen. Eikerapen Roots har stor verdi for lokalsamfunnet. Det er ikke alt som kan måles i penger. Jeg håper festivalen står fast som en klippe, sier Gunnufsen til avisen.

– Kommunen har gjort mye

Ljosland synes det er urettferdig å si at kommunen ikke prioriterer festivalen.

– I de 13 første årene av festivalen ga kommunen tilskudd som varierte mellom 100 000 kroner på det laveste og 500 000 som det høyeste. Det synes jeg viser at kommunen har gjort mye for å ta vare på festivalen, sier han til NRK.