– Fare for spredning

Ifølge fastboende på Ågerøya, Per Kristian Vindi, er sommerhuset overtent. Brannvesenet driver slukningarbeid fra den siden som vender mot annen bebyggelse. Ifølge Vindi er det fare for spredning til andre hus. Det er bare få meter mellom bygningene.