Hopp til innhold

– En skremmende utvikling

Denne uken kom det frem at sjiraffen har havnet på IUCNs rødliste for truede dyrearter. – Det er en skremmende utvikling, sier Rolf Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark.

Situasjonen for verdens sjiraffbestånd er skummel. Denne uken kom det fram at sjiraffen har havnet på IUCNs rødliste for truede dyrearter.

Det er en skummel situasjon at sjiraffen nå er på rødlisten. Bevaring blir enda viktigere, sier dyrepasser Even Grønnerø i Kristiansand Dyrepark.

Gjennom jobben som veterinær og faglig leder for dyreavdelingen i Kristiansand Dyrepark, har han lært mye om sjiraffer. At arten nå har havnet på IUCNs rødliste for truede dyrearter, overrasket selv ham.

– Man har trodd at det var veldig mange sjiraffer i verden, men det viser seg å ikke stemme, sier Rolf Arne Ølberg.

Bestanden redusert med 40 prosent

Rolf-Arne Ølberg

Rolf-Arne Ølberg

Foto: Sander Heggheim / NRK

Sjiraffene har gradvis minsket i antall og bestanden har krympet betraktelig de siste tiårene. I årene fra 1985 til 2015, skal antall sjiraffer ha blitt redusert med omkring 40 prosent.

IUCN (Verdens naturvernunion), mener det er igjen i underkant av 100 000 sjiraffer i verden. Nå har sjiraffene havnet i kategorien «sårbar» på rødlista, noe som betyr at det er ti prosent risiko for at arten skal dø ut innen 100 år.

– Det betyr at sjiraffen står i fare for å forsvinne. Utviklingen er skummel, sier Ølberg.

Mister landområder

Kristiansand Dyrepark huser tre sjiraffer og er med i Dyrepark-organisasjonens bevaringsprogram for sjiraffer.

– Det er nettopp for å holde en genetisk base. Det er ennå ganske mange sjiraffer igjen i naturen, men utviklingen er skummel, sier Ølberg.

Sjiraff

Sjiraffene Mindy og Sjira i Dyreparken i Kristiansand

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Han mener hovedproblemet er at sjiraffene mister sine tidligere landområder.

– Områdene avskoges for å drive landbruk og for å bygge veier og byer, sier Ølberg.

Bevaring er viktig

Dyrepasser i Kristiansand Dyrepark Even Grønnerø mener at bevaringen av sjiraffene er viktigere enn noen gang.

Sjiraffen Georg og dyrepasser Even

Sjiraffen Georg får noen gulrøtter fra dyrepasser Even Grønnerø i Kristiansand Dyrepark.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Det å lage bevaringsområder i Afrika der både mennesker og dyr lever side om side er en viktig del av arbeidet som må gjøres.

– Det verste som kan skje er at ville sjiraffer kan bli utryddet. Det ønsker vi ikke. Derfor er det viktig å være obs på farene å gripe inn mens vi har sjansen.

Skjer med mange ville dyr

Han påpeker at det ikke bare er sjiraffen som lider under dette. Ifølge ham er det mange ville arter som minsker veldig raskt i antall.

– Hva synes du om dette?

– Det er trist og tragisk med tanke på mangfoldet og med tanke på at dyrene har en viktig rolle i økosystemet. Hvis mange arter forsvinner, kan det få følger vi ikke har tenkt på, sier Ølberg.

Han liker slett ikke tanken på at sjiraffene kan bli borte.

– De er helt fantastiske dyr. De er litt sjenerte og forsiktige, men samtidig veldig nysgjerrige. I tillegg har de et veldig karismatisk utseende, med sine store øyne og lange øyenvipper, sier han.

Sjiraffen Georg

Sjiraffen Georg i Kristiansand Dyrepark

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Nyheter fra Sørlandet 01:07
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,89 kr
Dyrest kl. 18 4,29 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 13 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,6 kr En vask
  • Varmeovn 3,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %