Hopp til innhold

– E39 bremser utviklingen i næringslivet

Direktør for Flekkefjord-bedriften, Simek, Øyvind Iversen mener Europaveien mellom Stavanger og Kristiansand er en bremse for utviklingen i næringslivet.

Øyvind Iversen

Øyvind Iversen, administrerende direktør for Simek i Flekkefjord mener at når ny hovedferdselsåre etter hvert skal planlegges, er det viktig å lære av historien.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I dag møtes næringstoppene i Agder og Rogaland for å diskutere veiutbyggingen på E39. Det er NHO som arrangerer det store informasjonsmøtet om veistrekningen i Lyngdal. Der skal søkelyset rettes mot behovet for investeringer i ny, fremtidsrettet vei mellom de viktige vekstregionene.

I forbindelse med at regjeringen planlegger et nytt veiutbyggingsselskap mener næringslivet at det er viktigere enn noensinne å sette søkelyset på viktigheten av gode veier mellom de sentrale regionene i landet.

– Må lære av historien

Administrerende direktør for Simek i Flekkefjord, Øyvind Iversen, hevder E39 mellom Kristiansand og Stavanger bremser utviklingen i næringslivet.

Når en ny hovedferdselsåre etter hvert skal planlegges, er det viktig å lære av historien, mener Iversen.

– En firefeltsvei bør planlegger etter det romerske akveduktprinsippet: Det vil si at når du bygger vei, skal du skal ikke ned i den dypeste jorda og opp på den øverste topp. Du må legge veien på ett plan, sier han til NRK.

Den nye regjeringen arbeider med å opprette et veiutbyggingsselskap i Norge som de tror og håper kan være med på å effektivisere veiutbygging i fremtiden. Både for å gjøre arbeidet raskere og billigere enn det har vært gjort så langt.

E39 ved Songdalen

Næringslivet i Agder og Rogaland er opptatt av at E39 mellom Kristiansand og Stavanger blir en del av regjeringens nye satsing på et nytt veiutbyggingsselskap i Norge. (Arkivfoto).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Næringslivet i Agder og Rogaland er opptatt av at E39 mellom Kristiansand og Stavanger blir en del av denne satsingen.

Hallvard Ween

Hallvard Ween i NHO Rogaland.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg ser frem til det første ordentlige budsjettet til høsten som blir den nye regjeringens første markering, sier Iversen.

Stor forskjell mellom øst og vest

Hallvard Ween, regiondirektør i NHO Rogaland, har kontakt med mye av næringslivet mellom Kristiansand og Stavanger. Han tegner et godt eksempel på hvor stor forskjellen kan være når man kjører den nye E18-strekningen mellom Kristiansand og Grimstad og når man kjører E39 mot Stavanger:

– En transportør for Felleskjøpet i Mandal forteller at når han kjører Mandal øst bruker han 4,5 liter drivstoff per mil. Når han kjører Mandal vest, mot Stavanger, bruker han til sammenligning hele 5,4 liter på milen, forteller Veen.