– Droner vil utgjøre en hel næring

Både staten og næringslivet forbereder seg på fortsatt eventyrlig drone-vekst i landet, og snakker nå om droner som en egen næring. Drone-gründer tror derimot staten er for treg for utviklingen.

Anders Martinsen med drone

Anders Martinsen, leder i bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøyer, UAS Norway er optimistisk for norsk drone-fremtid om et godt lovverk kommer på plass. Her med sin personlige drone i Kristiansand.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Samferdselsdepartementet samlet nylig en rekke departementer og tilsyn til idedrodling om droner i Noreg.

Departementet skrev i innkallingen:

Tom Cato Karlsen

Statssekretær Tom Cato Karlsen

Foto: Trond Vestre / NRK

«Bare fantasien setter grenser for hva man kan tenke seg at en drone kan brukes til, enten det er innenfor områder som informasjonshenting, transport av varer eller som kommunikasjonsrele».

– Vi vil lage et regelverk som gjør at droner enklere kan bli en næring, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen til NRK etter møtet.

Staten vil alltid være for trege

Karlsen er klar på at de nå ønsker å gjøre det de kan for at dronenæringen får vokse seg frem.

– Vi skal være i forkant av denne utviklingen. Det er et profesjonelt marked, og vi vil legge til rette for den næringen, som vi mener er en vekstnæring, sier han.

Selv om staten nå prøver å legge til rette for en kommende dronenæring er bedriftene som allerede drive med droner skeptiske til om det er mulig å henge med i utviklingen.

Ole Jørgen Seeland

Ole Jørgen Seeland, gründer bak dronen Staaker.

Foto: Privat

– Det er flott at staten nå ønsker å bidra, men jeg er redd for at departementet alltid vil henge etter. Når en lovgivning er på plass, så er teknologien på nytt utviklet og trenger ny lovgivning, sier Ole Jørgen Seeland, gründer bak dronen Staaker.

Anders Martinsen, leder i bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøyer, UAS Norway mener staten trenger hjelp for å henge med i utviklingen.

– Vi velger å tro at dette idemøtet kommer til dels på bakgrunn av vårt åtte måneders lange initiativ til en nasjonal dugnad for å se på rammevilkårene, men også på en holdningskampanje som går på bruk av droner, sier Martinsen.

Vil inkludere bedrifter

Samferdselsdepartementet mener på sin side at de er tidlig ute med et nasjonalt regelverk sammenlignet med andre land.

Etter at staten nå har hatt sitt idemøte, vil samferdselsdepartementet involvere bedrifter som driver med droner.

Det er Martinsen i UAS Norway glad for, og stiller gjerne opp for å endre lovverket han mener bør bli bedre.

– Vi mener at luftfartstilsynet med sin nye lovgivning har gjort det lettere, men samtidig vanskelig for deler av bransjen å forstå hvilken del av lovgivningen som de skulle plassere seg selv i, sier han.

Alle tror på fremtiden

Selv om aktørene har ulike meninger om mye, er alle enige om at Norge har et stort potensiale når det kommer til droner.

– Jeg tror Norge har det som skal til i utviklingen og bruken av droner, sier statssekretær Karlsen.

Også Martinsen i UAS Norway har stor tro på bransjen han representere.

– Om et forutsigbart regelverk kommer på plass sammen med gode rammebetingelser fra politkere, tror jeg vi vil se økte investeringer øke i drone-bransjen.