NRK Meny
Normal

– Dramatisk for hjertepasienter

Tillitsvalgt for overlegene ved sykehuset i Arendal, Egil Hagen, sier det er dramatisk å legge ned eller flytte PCI-senteret ved sykehuset i Arendal.

Egil Hagen

Overlege og tillitsvalgt for legene i Arendal, Egil Hagen, mener Sørlandet kan miste et livsviktig helsetilbud dersom PCI-senteret blir flyttet til Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener Sørlandet kan stå i fare for å miste et livsviktig helsetilbud.

Mandag ble den reviderte utviklingsplanen for Sørlandet Sykehus 2030 lagt frem. Der anbefales det blant annet at PCI-senteret i Arendal på sikt legges ned.

Dette er et senter som blant annet behandler pasienter med hjerteinfarkt både fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Det vil være dramatisk for helsetilbudet på Sørlandet å legge ned dette senteret, sier Egil Hagen, tillitsvalgt for overlegene ved sykehuset i Arendal.

Vil kunne bety fare for liv og helse

Dersom Arendal mister PCI-senteret, vil det kunne føre til at en stor del av befolkningen på Sørlandet vil få en vesentlig lengre vei til behandling av akutt hjerteinfarkt, hevder Hagen.

– Lengre vei til behandling betyr at man kan få følgetilstander, i verste fall død, dersom man ikke kommer fort nok på operasjonsbordet, sier han.

Vil ikke flytte PCI-senter over natta

Prosjektleder for utviklingsplanen 2030, Per W. Torgersen, sier det ikke er snakk om å legge ned PCI-senteret i Arendal over natta. Han påpeker at det er snakk om en langsiktig utviklingsplan.

– Dersom vi over natta skulle flytte eller fjerne denne typen funksjoner er det klart det hadde hatt alvorlige konsekvenser. Men vi tror dette kan være fornuftig på lengre sikt, sier han.

Må ligge i Arendal

For å kunne opprettholde et PCI-senter er det enighet i miljøet om at det bør være 500.000 innbyggere som kan komme seg til sykehuset innen én time.

Med beliggenheten i Arendal, er senteret innen rekkevidde for pasienter både i Telemark og Agder-fylkene.

– Dersom PCI-senteret skal ligge i Kristiansand vil vi miste pasienter til Oslo, og det vil ikke lenger være grunnlag for et behandlingssenter for akutt hjerteinfarkt, hever tillitsvalgt, Egil Hagen.