– Dette utfordrer ytringsfriheten

Kristiansand kommune forslår å innføre varslingsplikt når et arrangement kan forstyrre ro og orden. Det bekymrer direktøren i stiftelsen Fritt Ord.

Nazidemo Kristiansand

Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Kristiansand i sommer, vakte sterke reaksjoner både blant folk flest og byens politikere, som nå kommer med et nytt forslag.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Å bli informert kan være positivt, men det kan også føre til at en ordfører eller rådmann som er presset på tid, tar fryktbaserte beslutninger. Her kan det ligge an til en mer restriktiv praktisering av ytringsfriheten, sier direktør i stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås

Direktør i stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, er bekymret over forslaget som har kommet fra Kristiansand kommune.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Foreslår å innføre varslingsplikt

Det var tidligere denne uken at Kristiansand kommune la fram et forslag til vedtak i normalpolitivedtekt, som går ut på å innføre varslingsplikt for politiet når de blir kjent med at det skal holdes et arrangement som kan komme til å forstyrre alminnelig ro og orden.

Forslaget er et resultat av diskusjonene i etterkant av demonstrasjonen i sommer der høyreekstreme fikk marsjere fritt i Kristiansands gater.

Sigurd Paulsen

Beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ved å sende ut forhåndsvarsel, kan vi informere innbyggerne om eventuelle trusler eller ting de må være forberedt på, sier beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

– Overser at ytringsfriheten er grunnlag for andre rettigheter

Åmås i Fritt Ord, mener det er mye som tyder på at det er krefter i kommuneledelsen som ønsker å innføre begrensninger i ytringsfriheten, men sier det avgjørende er hvordan det blir i praksis.

I forslaget til vedtak står det også at kommunen ønsker at det ses nærmere på forholdet mellom ytringsfriheten og borgernes sikkerhet, og at det gjøres tydelig i vedtektene at borgernes sikkerhet skal vektes sterkt.

Når det gjelder dette sier Åmås at han får inntrykk av at innbyggernes sikkerhet skal trumfe ytringsfriheten. Det bekymrer ham.

– Da overser man at ytringsfriheten er grunnlaget for veldig mange andre rettigheter. Det er ytringsfriheten som gjør det mulig å samle seg på et offentlig sted og gjøre noe politisk, sier han.

Åmås mener likevel ikke at man skal tillate hva som helst, da ytringsfriheten har klare grenser.

– Hvis noen oppfordrer til vold, skaper farlige situasjoner, eller kommer med hat mot personer eller grupper, så er det utenfor ytringsfriheten, sier han.

nazidemonstrasjon

Da Den nordiske motstandsbevegelsen fikk nei til å demonstrere i Fredrikstad i sommer, dro medlemmene til Kristiansand hvor de marsjerte gjennom byen. På tross av at de ikke hadde søkt om å få demonstrere, ble de ikke stoppet av politiet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Har noe å lære

Åmås mener at både politi og kommune har noe å lære av nazidemonstrasjonen i sommer.

Selv mener han at motdemonstranters rettigheter ikke ble godt nok ivaretatt. Samtidig påpeker han at det er viktig at motdemonstranter ikke får gjøre ting som hindrer lovlige demonstrasjoner.

– Da bærer det galt av gårde. Det er politiets ansvar å sørge for at demonstrasjoner kan finne sted. Politiet må sikre både ytringsfriheten og borgernes sikkerhet på en og samme tid, sier han.

Mellom 50 og 60 demonstranter fra Den nordiske 
motstandsbevegelsen.

Video: En mann som forsøkte å stille seg i veien for nynazistene, ble fjernet av politiet.