NRK Meny

– Dette har han lagt opp til selv

Camilla Dunsæd opplyser at sykehusdirektør Jan Roger Olsen skal fratre sin stilling til sommeren og tar seg studiepermisjon. Etter permisjonen skal han jobbe ett år til før han går av med pensjon. – Dette har han lagt opp til selv i dialog med styret.