– Dette er vi veldig positive til

Drosjenæringen i Kristiansand er positiv til at kommunen ønsker flere miljøvennlige drosjer. Det sier fungerende daglig leder i Agder Taxi, Mirza Becirbegovic. Kommunen ønsker flere elbil-drosjer i trafikken. Les mer.

Mirca Becirbegovic, fungerende leder i Agder Taxi er kjempepositiv til at kommunen vil stille strengere miljøkrav til taxinæringa. Men kommunen må være med å legge til rette for at det er mulig.