NRK Meny
Normal

– Dette er ikke demokratisk

Det gamle bystyret i Lillesand skal møtes nesten en måned etter valget. Det får blå politiker til å se rødt.

Ekstra bystyremøte Lillesand

Fra et tidligere møte i bystyret i Lillesand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg synes ikke det er riktig, sier Halvor Rismyhr til NRK.

Han har sittet to perioder for Høyre i bystyret i Lillesand, og er kritisk til at det er bystyret for perioden 2011-2015 som skal møtes når bystyremøtet klubbes i gang 7. oktober.

Dessuten skal det sittende bystyret møtes til et ekstraordinært møte den 28. september. Da melder Rismyhr forfall på grunn av jobbreise i utlandet.

Arne Thomassen

Uproblematisk, mener ordfører Arne Thomassen (H)

Foto: NRK

– Det har vært et valg forrige mandag og det er valgt nye representanter. Det er ikke riktig at vi i det gamle bystyret skal ta beslutningene nå, det skal de nye gjøre.

– Det samme for fire år siden

Ifølge Rismyhr, som har vært med i Høyre siden 1972, er det et demokratisk problem at de nye folkevalgte kommer så sent i gang.

– Det er de nye som er valgt som må ta de sakene som måtte være, selv om de teoretisk skulle vært klubbet i den forrige perioden.

Rismyhr mener den samme diskusjonen også dukket opp etter valget for fire år siden.

Ordfører uenig

Det nye bystyret i Lillesand, som også denne perioden skal ledes av ordfører Arne Thomassen (H), skal konstitueres 14. oktober, altså en uke etter det oppsatte bystyremøtet.

– Halvor Rismyhr er fortsatt bystyremedlem i Lillesand, sier Thomassen til NRK.

Han mener ikke det er et demokratisk problem at det er de gamle folkevalgte som avgjør saker i Lillesand langt ut i oktober. Dessuten kan bystyret vedta å utsette saken på det ekstraordinære bystyremøtet slik at det nye bystyret får saken på bordet.

Ordfører Arne Thomassen (H) under tiggedebatten i bystyret i Lillesand.

Ordfører Arne Thomassen (H) under tiggedebatten i bystyret i Lillesand i fjor.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er en demokratisk og god måte å gjøre det på, sier ordføreren.

– Tar Rismyhr feil?

– Ja, han må innfinne seg med at han fortsatt er bystyremedlem fram til vi har valgt nytt bystyre.

Thomassen avviser at det nye bystyret kunne konstituert seg tidligere enn en måned etter valget, fordi møteplanen allerede er vedtatt.

Det ekstraordinære bystyremøtet i Lillesand 28. september handler om mottak av enslige mindreårige asylsøkere.

Resultater Lillesand 2015

Slik gikk valget i Lillesand i september.

Foto: NRK