– Dette er dramatisk

Forbudet mot å være på hytter i andre kommuner enn hjemkommunen får store konsekvenser for næringslivet i hyttekommuner som Sirdal, sier ordfører Johnny Liland. – Dette er dramatisk for den store turistnæringen, med over 200 permitterte allerede.

Jonny Liland
Foto: Svein Sundsdal / NRK