– Dette blir en viktig næring

Samfunnsplanlegger i Flekkefjord kommune Rolf Terje Klungland mener et anlegg for produksjon av tare ikke vil komme i konflikt med skipstrafikk eller en planlagt dypvannskai, slik Kystverket påpeker. Klunglang ber Kystverket snu. Les mer.

Samfunnsplanlegger i Flekkefjord kommune Rolf Terje Klungland mener anlegget ikke vil komme i konflikt med skipsleden eller en planlagt dypvannskai.