NRK Meny
Normal

– Det er fisk i overflod

Det er nå så mye bedre kvalitet i regulerte vann på Sørlandet, at utsettingen av fisk kan trappes kraftig ned.

Mye vann i Kvernevatn i Åseral

Store Kvernvatn er et av de regulerte vannene med mer ørret de siste årene

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vannkvaliteten i de regulerte innsjøene på Sørlandet er nå så bra at påleggene om utsetting av fisk kan fases ut eller reduseres sterkt.

Det skriver Norsk institutt for naturforskning, NINA på sin nettside.

Det vises til nye undersøkelser, som gleder forskerne.

Ørrett

Flere bør fiske ørret i Langevatnet, fordi den taper seg i kvalitet, mener NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Foto: Trygve Hesthagen

– Det er en fantastisk suksesshistorie der naturen har innhentet seg og snudd en negativ utvikling. På Sørlandet gikk det jo tapt flere tusen bestander på grunn av sur nedbør. Nå blir det stadig satt ut mer fisk, og den klarer seg selv, sier NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Han viser til at det ikke er kalking som har reddet fisken, men heller det at utslippene på kontinentet er redusert.

Nok fisk til alle

– Nå er kanskje problemet at det blir for mye fisk. Det fiskes ikke så mye som før, sier Hesthagen og forklarer det gjør at fisken heller ikke blir så stor som folk vil ha. Problemet er at det blir for mye fisk i forhold til næringsgrunnlaget.

– Det er fisk i overflod, og det må vi se på som positivt, sier han videre.

Dette gjelder blant annet en sterkt økende bestand av ørret i Mandalsvassdraget.

– Kan man med dette åpen for mer fiske?

– Det er opp til grunneier å tillate fiske, men det er jo en vinn-vinn-situasjon hvis flere får fiske, slik at det blir bedre fisk. Derfor burde det absolutt være fritt fram for allmennheten.

I Langevatn-magasinet har det blitt satt ut 1.000 fisk årlig de siste tre årene. Der anbefaler forskerne at utsettingene bør avsluttes. I Store Kvernvatn anbefaler de å redusere utsettingene fra 2.000 til 1.000 fisk per år.

Helt ødelagt noen steder

I flere innsjøer i øvre deler av Mandalsvassdraget har det i en årrekke blitt satt ut ørret for å kompensere for de negative effektene kraftregulering og forsuring av vassdraget har hatt for fisken.

– Vannkvaliteten er nå såpass bra at den naturlige rekrutteringen av ørret i mange tilfeller er tilstrekkelig, forteller Hesthagen.

– For å bevare kvaliteten på fisken må en justere utsettingene etter den naturlige rekrutteringen og etter hvor mye det blir fisket, forklarer Hesthagen.

Det er fortsatt fiskemangel i enkelte reguleringsmagasin, fordi mulighetene for naturlig rekruttering blitt helt ødelagt eller sterkt redusert. I slike lokaliteter vi det derfor fortsatt være behov for utsettinger