– Det er et hull i regelverket

Elever på friskoler, som trenger egne assistenter på skolefritidsordning, diskrimineres, hevder rektor Hilde Grimm ved Oasen skole Birkelid i Songdalen.

Oasen skole

Elever på friskoler, som trenger egne assistenter på skolefritidsordning, diskrimineres, hevder rektor Hilde Grimm ved Oasen skole Birkelid i Songdalen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Hun mener det er hull i lovverket når hjemkommuner til barn med spesielle behov ikke dekker ekstrautgifter til SFO, og det er denne støtten rektoren på Oasen skole Birkelid etterlyser.

Opp til hver enkelt kommune

– Vi får ikke alltid den støtten og der er det ikke et tydelig regelverk, så det blir opp til hver enkelt kommune å bestemme, forteller Grimm.

Hun sier dette fører til at noen kommuner gir støtte, mens andre ikke gir noe.

– Elever som har fysiske utviklingshemninger, og som trenger ekstra assistent, har ikke friskole som et alternativ, hvis de kommer til kommuner som ikke innvilger ekstra støtte til SFO på friskoler, sier Grimm.

Manglende regelverk og skjønnsmessig behandling kan føre til at barn med spesielle behov må avslutte skoledagen når SFO begynner.

Vil ikke betale

Søgne kommune, som er nabokommune til Songdalen vil ikke betale for et forsterket SFO-tilbud til en elev på en friskole, sier oppvekstsjef Jon Wergeland.

Jon Wergeland
Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Nei, jeg ville invitert foreldrene til å søke plass på en av våre SFO-er som er tilrettelagt for å gi en god oppfølgning og avlastning, sier oppvekstsjef i kommunen, Jon Wergeland.

Wergeland sier Søgne kommune har en SFO som er forsterket for møte ulike behov hos barn og elever, og at kommunen vil betale for transporten etter skoletid, slik at eleven får et forsterket SFO-tilbud i Søgne.

– De har også mulighet for å søke seg til en kommunal SFO selv om de går på en friskole, sier Wergeland.

Jan Erik Sundby, som er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, mener dette er en dårlig løsning.

Jan Erik Sundby
Foto: Anders Winlund/NRK

– Dette kunne vært regulert på samme måte som spesielt tilrettelagt undervisning, og da har hjemkommunen et ansvar, sier Sundby.