NRK Meny
Normal

– Det er en ukultur i AUF

Flere fylkesledere i AUF kritiserer egen organisasjon for å favorisere folkerike områder.

Kai Steffen Østensen, AUF Vest-Agder

Leder for Vest-Agder AUF sammenligner antall medlemmer og antall sentralstyremedlemmer fordelt på «store fylker» og «små fylker».

Foto: Håkon Eliassen/NRK

I nominasjonskomiteens innstilling til nytt sentralstyre legger den mest folkerike halvdelen av landets fylker beslag på 13 av 14 plasser.

Fylkesleder for AUF i Vest-Agder, Kai Steffen Østensen, mener folkerike fylker er overrepresentert i sentralstyret på bekostning av de øvrige fylkene.

Det er en ukultur at de største får mest makt.

Kai Steffen Østensen, fylkesleder AUF Vest-Agder
Mani Hussaini

Mani Hussaini er innstilt som ny AUF-leder. Valgkomiteen har innstilt 14 personer til sentralstyret som skal velges på landsmøtet i oktober.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

– Det betyr at medlemmer fra distriktene, både kysten og innlandet, skal representeres gjennom én person. De store byene representeres med 13. I mine øyne er det feil måte å bygge opp organisasjonen på, sier Østensen.

Østensen legger vekt på at sentralstyret ikke gjenspeiler medlemsmassen.

– At fylkene som har flest medlemmer får flest personer inn er helt greit, men at de ni mest folkerike fylkene tar 13 av 14 plasser er uholdbart, sier Østensen.

– Vest-Agder har en svært god kandidat, men han blir skjøvet ut fordi vi er et mindre fylke, sier Østensen.

Får støtte fra Hedmark

AUF-lederen fra Vest-Agder får støtte fra Hedmark.

– Jeg reagerer på den fylkesvise fordelingen. Det er forskjellig politikk i de ulike fylkene. Derfor er det veldig viktig å få en god fylkesvis fordeling, sier leder i Hedmark AUF, Kjersti Dreyer Sidselrud, til NRK.

Hun mener at AUF bør endre hele sentralstyret.

– Vi bør se på muligheten for at ingen fylker skal kunne ha mer enn én representant. Vi kan eventuelt utvide sentralstyret slik at alle fylker har én representant hver, men jeg tror ikke det er den beste løsningen, sier hun.

– Ukultur

De to fylkeslederne påpeker at årets innstilling fra valgkomiteen langt ifra er noe enkelttilfelle, men representerer en ukultur i ungdomspartiet.

– Det er en ukultur at de største får mest makt, og det håper jeg blir satt på dagsorden fremover, sier Østensen.

– Dette er ikke første gang. Nå må noe gjøres, sier Dreyer Sislerud.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre fordelt på fylker

«Store» fylker

  Representanter

«Små fylker» 

Representanter 

 Oslo

 2

Aust-Agder 

 0

 Akershus

 2

Nord-Trøndelag 

 0

 Sør-Trøndelag

 2

Finnmark

Rogaland

 2

Sogn og Fjordane 

 0

Østfold

 1

Vest-Agder

 0

Hordaland

 1

Telemark 

 0

Troms

 1

Møre og Romsdal 

 0

Buskerud  

 1

Nordland 

 0

Oppland

 1

Vestfold 

 0

 

 

Hedmark 

 0

– Har hatt en lang og bred prosess

Leder for valgkomiteen i AUF, Truls Wickholm, svarer kritikken slik:

Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap) har ledet valgkomiteen i AUF.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Valgkomiteen har hatt en lang, bred og god prosess hvor alle har vært involvert. Nå har vi kommet frem til en enstemmig innstilling som vi opplever er en samlende og god innstilling, sier Wickholm.

Hva synes du om at de 10 fylkene AUF i Vest-Agder kaller «små fylker» bare har én representant?

– Vi opplever som sagt at innstillingen som nå foreligger har bred og sterk støtte i organisasjonen, sier Wickholm.

Men nå mener Vest-Agders representant at distriktene blir taperne, hva mener du om det?

– Det vil alltid være debatt om en innstilling til et så viktig organ og det er bra. Vi har lagt fram denne innstillingen fordi vi mener det er en god innstilling som favner bredt, sier Wickholm.

Skal vedtas på landsmøtet

Nytt sentralstyre skal vedtas på landsmøtet, men Østensen mener det er lite trolig med store endringer.

– Trolig skjer det ikke store rokeringer der, men det er viktig å påpeke den skjeve medlemsfordelingen og at valgkomiteen ikke har tatt med seg de minste fylkene, sier Østensen.

NRK har også snakket med andre fylkesledere fra de «små» fylkene, som sier at de støtter Østensens kritikk, men ønsker ikke å uttale seg før landsmøtet i oktober.

– Det er ikke slik at de minste fylkene skal ha mest å si, men én representant; det er ikke holdbart, sier Østensen.

Kai Steffen Østensen, AUF Vest-Agder

Fylkesleder for AUF i Vest-Agder mener det er en ukultur i ungdomspartiet hvor de største får mest makt.

Foto: Håkon Eliassen/NRK