– Det ble vendepunktet i livet mitt

Mange barn og unge har en tøff oppvekst. Om sommeren får noen av dem møte andre med liknende erfaringer.

Sindre

Sindre (22) har hatt en annerledes oppvekst enn barn flest. Sommerleirer sammen med andre med liknende erfaringer, har hjulpet ham videre i livet.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

26 ungdommer er samlet på leirstedet Høgetveit naturcamp i Marnardal i Vest-Agder. De har én ting felles. Alle bærer på opplevelser og erfaringer som de fleste barn og unge ikke har.

– Noen har blitt ekskludert og mobbet, og har fått sosial angst på grunn av det. Andre har slitt med spiseforstyrrelser. Her er det også barn og unge som har utfordringer knyttet til foreldre som er syke eller avhengige av rus, sier psykolog og leder ved ABUP Lister, Anne Marie Sand Bakken.

Leiren arrangeres i regi av ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus.

– Har lagt grunnlaget for livet mitt

På sommerleiren «Kick Off», får de unge møte jevnaldrende som kjenner seg igjen i det de har opplevd. Det betyr mye.

– De har en forståelse av hverandre som er ganske unik. Når man selv har opplevd smerte i livet, er det lettere å ha forståelse for andres historie, sier Sand Bakken.

Kick Off leir

Leder ved ABUP Lister, Anne Marie Sand Bakken, i samtale med en av deltakerne på leiren.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Sindre (22) har vært deltaker på leiren seks ganger. På årets leir er han bare innom på besøk før han skal videre til en annen leir, der han skal være leder.

– «Kick off» har vært det største vendepunktet i livet mitt. Det har lagt grunnlaget for hvordan livet mitt ser ut i dag, sier han.

Sindre kommer opprinnelig fra Finnmark, der han vokste opp i et ustabilt hjem. Foreldrene hadde psykiske- og rusrelaterte problemer.

Allerede fra Sindre var veldig liten, var han mye for seg selv.

Han kunne være alene i skogen i timevis, noe han da ikke skjønte var unormalt.

Da Sindre var ni år gammel, havnet han i fosterhjem på Sørlandet. Han og brødrene ble en del av ABUP, og fikk etter hvert tilbud om å bli med på sommerleir.

Får en pause fra problemene

Vilde (17) er med som deltaker for tredje gang.

– Jeg får en pause fra det jeg sliter med til vanlig. Her kan jeg dele ting med andre som forstår. Det hjelper meg til å «lesse av» vonde ting jeg har opplevd gjennom året, ja hele oppveksten, sier hun.

Vilde

På sommerleirene får Vilde (17) et viktig avbrekk fra hverdagen som byr på en del utfordringer.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Å delta på leiren for første gang, kan være utfordrende.

Sand Bakken i ABUP vet at mange gruer seg, men ser at leirene er til hjelp.

– Mange har hatt en formidabel utvikling. De blir mer bevisste på hvilke positive egenskaper de har og får økt selvtillit, sier hun.

Denne dagen er lokale politikere invitert til leiren. På stoler midt i rommet sitter fire ungdommer og forteller om sine erfaringer, som om de aldri har gjort noe annet.

Når én av dem snakker, nikker de andre bekreftende.

Leir på Høgetveit naturcamp

Lokale politikere var invitert til leiren, der de fikk et innblikk i hva deltakerne sliter med til vanlig.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK