– Deltidsstillinger svekker helsesektoren

Kvaliteten på kommunale tjenester i Tvedestrand svekkes, fordi svært mange jobber deltid i helse- og omsorgssektoren. Det mener Fagforbundet som ber kommunen endre situasjonen.

Kvaliteten på kommunale tjenester i Tvedestrand svekkes, fordi svært mange jobber deltid i helse- og omsorgssektoren. Det mener Fagforbundet, som nå ber kommunen rydde opp.

Mange helsearbeidere jobber deltid og nå vil Fagforbundet at kommunene tar tak i situasjonen.

Aud Solli Sjåvåg

Hjelpepleier Aud Solli Sjåvåg.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hjelpepleier Aud Solli Sjåvåg i Tvedestrand gjør klart til en ny pasient på Strannasenteret.

Hun har planer om et langt yrkesliv, men sliter med å få en full stilling i Tvedestrand kommune.

I tillegg til 60-prosentjobben på Strannasenteret er hun vikar på den videregående skolen på Holt.

Hun har to deltidsjobber for å få økonomien til å gå opp.

– Det er veldig slitsomt og det krever veldig mye av meg å ha to deltidsstillinger. Jeg trives godt i begge jobbene, men jeg bruker ekstra energi på å holde meg oppdatert og ha oversikt. Jeg føler det går ut over kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet til kommunen, sier Sjåvåg.

Tillitsvalgte bekymret

Anita Lunde

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Anita Lunde.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Svært mange jobber deltid i Tvedestrand kommune og flest er det i helse- og omsorgssektoren.

Flere av stillingene, som har vært lyst ut i det siste, er stillinger på mellom ti og tretti prosent av full stilling.

Dette bekymrer de tillitsvalgte i de ansattes fagorganisasjoner.

– Kvaliteten og kontinuiteten blir ikke bra i forhold til arbeidsplassen. Det er heller ikke bra i forhold til pensjon for de ansatte, og de ansatte får ikke den jobben og den lønna å leve av som de skal ha, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Tvedestrand kommune, Anita Lunde.

Nå ber hun om at kommunen rydder opp i denne stillingsproblematikken.

Er opptatt av saken

Tone Vestøl Bråten

HR-rådgiver i Tvedestrand kommune Tone Vestøl Bråten.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Tvedestrand kommune er opptatt av å gjøre noe med deltidsstillingene og imøtekomme Fagforbundets innspill i saken.

Det sier HR-rådgiver Tone Vestøl Bråten.

– Vi ønsker at de ansatte skal ha en så høy stilling som mulig slik at de kan ha en jobb de kan leve av. Og vi har satt ned en prosjektgruppe som skal se på hvordan vi kan få økt antallet heltidsstillinger i kommunen, sier hun.

– Dere har nå lyst ut flere nye stillinger, men det er veldig "små" deltidsstillinger som er lyst ut. Hvordan forklarer du det?

– Ja, det blir slike små stillingsbrøker når du prøver å øke noen stillinger. Vi tar fra noen stillinger for å øke noen andre.

– Enkelte mener at grunnbemanningen er for lav og at kommunen må øke grunnbemanningen og at dette vil gi høyere stillingsbrøker for de ansatte. Hva tenker du om det?

– Det vil alltid være et ønske om en høyere bemanning og det er økonomien og det faglige som styrer dette. Men hadde vi hatt en høyere grunnbemanning, så hadde vi kunnet øke andelen høyere stillinger. Men vi ville likevel ha hatt helgeproblematikk innenfor de yrkene hvor det jobbes turnus, sier Vestøl.

Dorrit Svenning, seniorrådgiver i KS Agder om deltids-tilstanden i Tvedestrand

Dorrit Svenning, seniorrådgiver i KS Agder om deltidssituasjonen.