– Dambrudd er det farligste

Ekstremvær er det største trusselen for Agder. Det sier Yngve Årøy hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som har vært med å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. – Dambrudd er det farligste som kunne skjedd, sier Årøy.

Ekstremvær er det største trusselen for Agder. Det sier Yngve Årøy hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som har vært med å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Dambrudd er det farligste som kunne skjedd, sier Årøy.