– Bygland diskriminerer godt voksne bønder

Bønder i Bygland over 65 år får ikke investeringsstøtte. Kommunen prioriterer kun gårdbrukere under 40 år. Det provoserer.

Sau i Eidfjord

Bønder i Bygland får dekket 10 prosent av investeringen de har gjort til ny driftsbygning til fylte 40 år. Deretter reduseres støtten gradvis, til den forsvinner ved fylte 65 år.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er aldersdiskriminering, og jeg frykter at kommunen sender signal til ungdommen om at i Bygland lønner det seg ikke å bli eldre, sier leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Hun blir provosert når kommunen bruker alder for å avgjøre hvem som skal få støtte til å investerere i egen gårdsdrift.

Les også:

Mindre attraktive fra fylte 40

– Kommunen kunne gjort som i Innovasjon Norge, der de yngste prioriteres dersom det er like søknader, men det er ikke slik at du får mindre støtte dersom du er 41 år gammel, sier Furuberg.

Merete Furuberg 5. beb. 2014

Leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg, frykter at ungdom ikke vil tørre å etablere seg i Bygland.

Foto: Knut Sveen / NRK

Bygland kommune har lagt seg på en linje der bønder frem til fylte 40 år får dekket 10 prosent av investeringa til ny driftsbygning, men etter det blir den gradvis redusert, og faller helt bort ved fylte 65, skriver Setesdølen.

– Hele tilskuddsordningen forskjellsbehandler, ikke bare med alder, men også mellom bruksstørrelser. Kommunen vil bare gi penger til større investeringer og til husdyrbruk. Det reagerer jeg på, sier Furuberg.

– Jeg har jo hørt at noen ikke er fornøyd med dette.

Leiv Rygg, ordfører i Bygland kommune

Alt for ungdommen

Ordfører i Bygland kommune, Leiv Rygg forstår kritikken, men sier til NRK at dette er et grep for å få de yngre til kommunen.

– Skjønner du at noen føler seg diskriminert?

– Ja, men samtidig må man være klar over at det ikke er vanlig at kommuner gir tilskudd til landbruket i det hele tatt lenger. Også Innovasjon Norge har regler om tilskudd og alder, sier Rygg.

Leiv Rygg

Ordfører i Bygland, Leiv Rygg, vil ikke miste flere innbyggere. Tilskuddsordningen skal motivere flere unge til å satse på husdyrbruk og etablere seg med familie.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag argumenterer med at det er eiendommen kommunen investerer i, ikke alder. Dermed bør alle søknader om støtte vurderes.

– I en kommune som sliter med fraflytning, kan dette være et godt grep for å sikre seg ungdommen?

– Det ville vært mye bedre å øke inntekten til ungdommen. Vi må bruke motivasjon for å øke rekrutteringen til bygda, og ikke straff slik det blir gjort i dette tilfellet, sier hun.

Ordfører Rygg forteller at han har fått reaksjoner fra bønder som har passert 65 år, og ikke alle er like positive.

– Her har vi vært i tett dialog med Norsk Bondelag, så vi får dele på ansvaret for dem som blir irritert over dette, avslutter Rygg.