– Bruk av drone var helt avgjørende

Intervju kl 1200 -etter at brannen er under kontroll.
Mye om hjelpa fra dronebilder