Hopp til innhold

– Brudd på besøksforbud må følges bedre opp

Antall anmeldelser for brudd på besøksforbud har økt kraftig i Agder. – Men sakene blir ofte ikke fulgt opp, sier leder ved krisesenter.

Krimteknikere ved Kilden

En kvinne ba om besøksforbud like før hun ble utsatt for grov vold med brekkjern i parkeringshuset i Kilden i Kristiansand 6. februar i år.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Politiet i Agder mottar stadig flere anmeldelser for brudd på besøksforbud. I 2015 var det 132 anmeldelser. I fjor var tallet hele 203. Familievoldskoordinator i politiet, Einar Skarpeid, tror én av årsakene er at det er blitt større oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner.

Einar Skarpeid, Randesund politistasjon

Einar Skarpeid er familievoldskoordinator i Agder politidistrikt.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Og vi har en samfunnsutvikling med økning i kriminaliteten, sier Skarpeid.

– Få merkbare reaksjoner

Tove Smaadahl er daglig leder i Krisesentersekretariatet. Hun ber om at disse anmeldelsene følges opp:

– Vi har sett gjennom flere år at brudd på besøksforbudet ikke har vært tatt opp i rettsapparatet. Vi har krevd en evaluering, og nå undersøkes det om besøksforbudet gir noe vern – og da sett på bakgrunnen av at mange som bryter besøksforbudet, ikke får noen merkbare reaksjoner, sier Smaadahl.

Tove Smaadahl

Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– En høyesterettsdom gir klare indikasjoner på at å bryte besøksforbudet er straffbart. Det viktigste for at besøksforbudet skal ha en effekt, er å beskytte de voldsutsatte slik at de kan leve et liv uten vold, sier Smaadahl.

– Mange er utrygge

Faglig leder ved Vest-Agder krisesenter Tove Hægg Versland understreker hvor viktig det er at brudd på besøksforbudet følges opp.

Tove Hægg Versland

Faglig leder ved Vest-Agder krisesenter Tove Hægg Versland.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Erfaringen vår er at det kan foreligge mange brudd uten at det kommer sanksjoner. Da blir ikke hverdagen bedre for dem som er ofre for volden. Riksadvokaten har sendt ut føringer om at det skal sanksjoneres ved gjentatte brudd på besøksforbud. Men vi ser mange ofre som sliter fordi de fremdeles er utrygge – selv om besøksforbud er utstedt. De blir forfulgt, de blir oppsøkt og de anmelder det. Men det skjer svært lite, sier Versland.

Besøksforbud brukes for å hindre vold og i verste fall drap

Beslutning om besøksforbud.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,6 kr
Dyrest kl. 08 0,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %