NRK Meny
Normal

– Bør ikke dømmes til å betale erstatning

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener det vil være ødeleggende for livet til den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen å måtte betale oppreisningserstatning til de etterlatte.

Drapetterforskere ved Wilds Minne skole

Drapsetterforskere ved Wilds Minne skole etter dobbeltdrapet i desember i fjor.

Foto: Sander Heggheim / NRK

– Drapshandlingene fremstår brutale og vederstyggelige, fordi konsekvensene er de verst tenkelige og fordi det er grunn til å føle avsky, åpnet forsvarer Svein Kjetil Stallemo sin prosedyre i Agder lagmannsrett i dag.

Hans klient, en 16-åring fra Kristiansand, har anket tingrettens straffeutmåling på elleve års forvaring.

Drapsvåpenet dobbeltdrapet

Dette er drapsvåpenet 16-åringen brukte da han tok livet av de to.

Foto: Politiet

– Det er grunnleggende forståelig at de pårørende ønsker streng straff, sa Stallemo. Han ba likevel retten om å holde hodet kaldt i dobbeltdrapssaken.

Sammenliknet med voksen drapsmann

Forsvareren sammenliknet med drapsdommer for å forklare hva straffen hadde vært dersom hans klient hadde vært voksen. Han gjorde en liknende sammenlikning i tingretten.

– I vår sak ville straffen vært opp mot 21 års fengsel, sa Stallemo.

Han påpekte at drapet på Tone Ilebekk fremstod mer alvorlig siden hun var et tilfeldig offer for å skjule drapet på Jakob Hassan.

– Dette er ikke matematikk, sa forsvareren, som likevel mente at med en straff på 21 års fengsel for en voksen, ville en dom på 10 års fengsel være passende i dobbeltdrapssaken.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan

Drapsofrene Tone Ilebekk og Jakob Hassan.

Foto: Privat

Tilståelsesrabatt

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo konkluderte med at inkludert tilståelsesrabatt, burde åtte år og ti måneder være passende straff for hans klient.

Det er tre måneder lengre enn det han anslo i sin prosedyre i tingretten.

Han slo fast at forvaringsdom ikke burde være aktuelt, siden den dobbeltdrapstiltalte gutten er under 18 år.

– Tingrettens vurdering svikter i sin begrunnelse, sa Stallemo om tingrettens forvaringsdom på elleve år. Han mente at vilkåret om samfunnsvern ikke er drøftet av tingretten.

Forvaring

16-åringen er den andre personen i Norge under 18 år som er dømt til forvaring. Dommen er ikke rettskraftig siden han anket til lagmannsretten.

Den første mindreårige som ble dømt til forvaring var jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Asker.

Svein Kjetil Stallemo

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener forvaring ikke bør være aktuelt i dobbeltdrapssaken.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hun var 15 år da drapet ble begått og er dømt til ni års forvaring.

Forsvareren til den dobbeltdrapstiltalte gutten pekte på denne dommen i prosedyren, fordi jenta fikk forvaringsdom på grunn av gjentakelsesfare, mens de sakkyndige mener det ikke er gjentakelsesfare i dobbeltdrapssaken.

– Ødeleggende å betale erstatning

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mente fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet og at det kreves ekstraordinære omstendigheter for å dømme gutten til forvaring.

Han viste til at legene peker på gode prognoser når det gjelder behandling av den tiltalte gutten.

– Man kan ønske at han skal straffes økonomisk, men det er svært utfordrende og ødeleggende for livet, sa Stallemo om erstatningsbeløpet som de etterlatte krever av tiltalte.

Han ba om at tiltalte dømmes på mildeste måte og at han frifinnes for erstatnings- og oppreisningkrav.