NRK Meny
Normal

– Bønnenekt er ikke diskriminerende

Det er rimelig å nekte personer å be under en teaterforestilling dersom dette er forstyrrende. Det mener Marte Bauge i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun stiller seg dermed bak kultursjefen i Kvinesdal som har innført bønneforbud.

Kvinesdal Kulturhus

Når Riksteateret besøker Kvinesdal kulturhus med forestillingen «Folkestyre» neste uke, har kultursjefen innført bønneforbud under forestillingen. Marte Bauge i likestillings – og diskrimineringsombudet forstår at kultursjefen innfører restriksjoner når bønnen er forstyrrende.

Foto: Kulturhuset/Elisabeth Gyland

Når Riksteateret besøker Kvinesdal kulturhus med forestillingen «Folkestyre» neste uke, har kultursjefen innført bønneforbud under forestillingen.

Bakgrunnen er at en gruppe menn forlot salen midt under fjorårets forestilling fra Riksteatret for å be i trappa. Mennene kom tilbake til salen etter noen minutter.

Det var avisen Agder som først omtalte saken.

– Gode grunner for å forby bønn

Kultursjefens bønneforbud får støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Bønn er en viktig del av religionsutøvelsen og det er viktig at samfunnet legger til rette for dette. Men slik jeg ser det har det i dette tilfellet vært gode grunner for å forby en planlagt ut – og innmarsj under en teaterforestilling, sier jurist og rådgiver Marte Bauge til NRK.

Og det er nettopp dette som er argumentet for bønneforbudet. Kultursjefen i Kvinesdal vil unngå en reprise av fjorårets forestilling.

– Det forstyrret salen og skuespillerne at så mange reiste seg og gikk ut av salen. De gikk ned trappa og la seg for å be. Vendt mot Mekka. Kort tid etter kom de inn i salen for å se resten av forestillingen, sa kultursjef Jan Schou til NRK onsdag denne uken.

Må be før eller etter forestillingen

«Man må kunne ha et forbud mot forstyrrende elementer under en teaterforestilling»

Marte Bauge, jurist og rådgiver i likestillings - og diskrimineringsombudet

– Det er i utgangspunktet forbudt å diskriminere noen på grunn av religion, men det finnes visse unntak fra dette forbudet i diskrimineringsloven. Dette mener jeg et slikt unntak, sier Bauge i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Rundt 20 fremmedspråklige fra voksenopplæringen og asylmottaket var invitert til fjorårets forestilling.

Ved Riksteaterets forestilling i kulturhuset i Kvinesdal i år har rundt 25 fremmedspråklige meldt sin ankomst.

Schou sier de er hjertelig velkommen, men har i år presisert i invitasjonen at bønn ikke tillates under forestillingen.

– Det må de gjøre før eller etter forestillingen.

Ber fem ganger om dagen

Akmal Ali

Akmal Ali i Muslimsk union Agder sier det er en stor synd å droppe en bønn.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Årets forestilling heter «Folkestyre» og er den del av Riksteaterets satsing på grunnlovsjubileet. Onsdag 26. mars starter forestillingen klokken 19.

Muslimer som ber fem ganger om dagen skal etter reglene om bønnetider ha sin fjerde bønn etter solnedgang, og innen en time og 15 minutter.

Ifølge kultursjefen får de som må be under teaterforestillingen prioritere dette og heller takke nei til forestillingen.

– Jeg har ingenting mot bønn, verken til Mekka eller andre. Men under forestillingen ønsker vi ikke det. Om de har en stille bønn inni hodet sitt under forestilling blander ikke vi oss opp i. Men vi kan ikke ha det slik at en gruppe reiser seg og går ut og inn, har Schou uttalt til NRK.

Anbefaler en annen formulering

Bauge forstår at kultursjefen har innført restriksjoner for å unngå uro, men mener likevel at formuleringen er feil.

– Vi anbefaler en annen formulering i reglementet. I stedet for at det skal være et forbud mot bønn konkret, bør man heller ha et forbud mot ut – og innmarsj under forestillingen. Forbudet skal ikke ramme bønn, men sikre ro, sier hun og legger til:

– I denne saken er det et moment at de aktuelle publikummerne kan velge en forestilling som ikke kolliderer med bønnetider, noe som gjør at dette ikke fremstår som diskriminering.

– Stor synd å droppe en bønn

Akmal Ali i Muslimsk union Agder foreslår at Kvinesdal kommune kan utsette oppstarten på oppsetningen noen minutter for å imøtekomme muslimenes bønnebehov. Eventuelt å legge inn en bønnepause.

– Jeg forstår helt klart at muslimene måtte reise seg, for det er fem bønner som må gjøres om dagen. Man kan ikke droppe en bønn, sa Akmal Ali til NRK tidligere denne uken.

– Det legges stor vekt på at man ikke skal miste en bønn, for det føles som en stor synd.

Likevel mener han ikke at en teaterforestilling skal rette seg etter bønnetidene.

– Nei, det mener jeg ikke. De som skal være tilskuere må selv vurdere om de kan delta. De kan eventuelt be i forkant og komme inn på en diskret måte.