– Betydelege mørketal

Mange som vert utsett for vald i nære relasjonar melder aldri ifrå til politiet. Det seier familievaldskoordinator Einar Skarpeid i Agder-politiet. I dag starta politiet ein landsomfattande informasjonskampanje der målet er å bekjempe vald i nære relasjonar.