– Bemanninga vil være høyere enn på lenge

Simek i Flekkefjord skal øke bemanninga kraftig til sommeren til 250 ansatte. Det er mange år siden så mange har hatt arbeid ved verftet.

Simek i Flekkefjord

Bemanninga skal økes til et historisk høyt nivå ved Simek i Flekkefjord til 250.

Foto: Lars Eie / NRK

Det er rolig ved verftet Simek i Flekkefjord. Men til sommeren blir det hektisk. Da kommer moduler til to fiskebåter som skal settes sammen.

– Da vil bemanninga være høyere enn på lenge. Der er gledelig, sier produksjonssjef Hans Jørgen Fedog.

Produksjonssjef Hans Jørgen Fedog

Produksjonssjef Hans Jørgen Fedog ved Simek sier det jobbers hardt mot nye kontrakter om dagen.

Foto: Lars Eie / NRK

Jobb til 2018

Før jul hadde bedriften en ordrereserve på vel 800 millioner kroner. Bedriften har to kontrakter som fører til det rekordhøye tallet ansatte som skal inn til sommeren. Da skal om lag 250 personer sysselsettes i bedriften.

– Vi har nå jobb fram til påsken 2018, markedet er tøft. Det jobbes hard med salg om dagen, men vi har tro på at det skal komme flere kontrakter framover, forteller Fedog ved Simek.

Supplybåten North Barents

Supplybåten North Barens ble dømt denne måneden og dro nå ut i Nordsjøen etter å ha ligget i opplag siden april i fjor.

Foto: Lars Gunnar Eie/NRK

Fiskerinæringa

140 ansatte er nå uten jobb ved bedriften, men det vil snu. Fedog tror ikke det blir problemer med å rekruttere 250 personer til bedriften.

Mens flere skip relatert til oljevirksomheten ligger i havn, satses det på fiskerinæringa i verftsbransjen.

I desember var totalt 180 helt arbeidsledige i Flekkefjord. Det tallet svinger ofte i takt med kontraktene til Simek. Samme måned var 3,8 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige i kommunen. Det er like høyt som i Kristiansand, viser tall fra NAV.

– Det blir lenge til oljenæringen kan gi oss noe. Først må alle båtene som ligger i opplag rundt om i landet sendes ut før det blir mer bygging av slike fartøy, mener Fedog.

Moduler

Siste kontrakt var med rederiet Veidar på Vestlandet. Den ble kjent i oktober i fjor. Tidligere er det kjent at verftet skal bygge et fiskefartøy for et newzealandsk rederi. Den kontrakten har en verdi på om lag 400 millioner kroner.

– Det kommer noen blokker på fiskebåten til rederier Veidar i midten av juni, så kommer det tre blokker til juli og som skal settes sammen på Simek til fiskebåten fra New Zealand. Det blir hektisk løp mellom de to båtene, opplyser produksjonssjefen.

Fiskefartøyet til ålesundsrederiet Veidar skal leveres i desember i år, mens fartøyt som skal til New Zealand leveres mars 2018.