Hopp til innhold

– Behandlingen av asylsøknader er like tilfeldig som bingo

Leder av Refugees welcome to Agder, Monica Strandmyr, reagerer sterkt på rekkefølgen UDI behandler asylsøknader og mener at mange lider under det.

Mange asylsøkere reagerer på at andre som har vært i landet i kortere tid enn dem selv, får raskere svar på sin asylsøknad. Leder i Refugees welcome to Agder kaller det hele et Bingo-system.

Strandmyr mener det er helt tilfeldig hvem som får sin søknad om asyl behandlet først.

– Jeg mener det er en form for bingo. Jeg har en følelse av at nye saker blir lagt på toppen av bunken, mens de som er på bunnen bare blir liggende, sier hun.

– Ødelegger psyken

Strandmyr har hatt tett kontakt med mange flyktninger og asylsøkere det siste året. Hun vet at det for mange er en stor belastning å gå å vente på svar på om de får bli i landet. Å se andre som har vært i Norge kortere tid få asyl, gjør det ifølge henne enda verre.

– Vi ødelegger psyken på disse menneskene ved at vi ikke klarer å føre en gjennomført logistikk når det gjelder dette, sier hun.

Monica Strandmyr

Leder av Refugees welcome to Agder, Monica Strandmyr, mener dagens system er dårlig og at det må være mulig å få til noe bedre.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Kristin Haugen i Domkirken menighet i Kristiansand, har også erfart at dette sliter på asylsøkere.

– Vi har merket en økende usikkerhet blant dem som ennå ikke har fått en avklaring. De forstår ikke hvorfor de som har ventet så lenge, ikke kan få et svar. Det er ett eller annet med opplevelsen av vilkårlighet, som gjør at de blir veldig usikre, sier hun.

– Utfordringer knyttet til logistikk

Assisterende direktør i asylavdelingen i UDI, Tone Løge Tveter, forklarer spriket i tid når det gjelder behandling av asylsøknader, med at UDI ønsker å behandle så mange søknader som mulig.

Tone Løge Tveter

Assisterende direktør i asylavdelingen i UDI, Tone Løge Tveter, forklarer spriket i tid når det gjelder behandling av asylsøknader, med at UDI ønsker å behandle så mange søknader som mulig.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vi har vært opptatt av å behandle så mange søknader som mulig. Det har gjort at vi har vi vært nødt til å prioritere etter andre ting enn ankomstdato, sier hun.

Hun sier også at det har vært en del utfordringer knyttet til logistikk.

– Vi har ansatt mange nye saksbehandlere og har fordelt sakene mellom dem slik at de skal få like saker. Det kan gi utslag i at noen som nylig har kommet til landet får en rask avklaring, mens andre som kom i fjor, må vente noe lenger, sier hun.

Vil ha et mer forutsigbart system

Både Haugen og Strandmyr mener det burde være mulig å få på plass et mer forutsigbart system.

Kristin Haugen

Diakon i Domkirken menighet i Kristiansand, Kristin Haugen, møter mange asylsøkere gjennom sitt arbeid på velkomstsenteret for asylsøkere. Hun har merket økt frustrasjon i det siste.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Det må være mulig å si noe om hvor lang tid en prosess skal ta og så holde seg til det. Vet de at de skal få komme inn til intervju innen fem måneder for eksempel, har de noe å forholde seg til. Å bare leve i uvisshet, er ødeleggende, sier Haugen.

Strandmyr har for lengst lært seg ordet «vente» på arabisk.

– I begynnelsen sa jeg det som betyr «du må vente litt» på arabisk. Nå sier jeg det som betyr «du må vente» lenge, sier hun.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %